• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

مبارزه زراعی با شپشک مرکبات

مبارزه زراعی با شپشک مرکبات

✅پرهیز از آبیاری و کوددهی زیادی (شپشک های آرد آلود که به گیاهانی که دارای مقدار بالای  نیتروژن در سطح برگ ها هستند و گیاهانی که دارای بافت آبدار باشند بیشتر حمله میکنند.)

✅استفاده از فشار باد و یا آب در روی ساقه های قوی برای کم کردن تعداد شپشک ها 

✅شستشوی مرتب گیاه مانع از آلودگی مجدد گیاه میشود.