• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

خانواده کدوئیان

خانواده کدوئیان

خانواده کدوئیان(جالیز) شامل انواع خربزه، کدو، خیار، طالبی و هندوانه و خیارچنبر می باشد.

محصولات جالیزی بهترین عملکرد را در آب و هوای گرم و خشک دارند. 

این خانواده به خصوص هندوانه، نیاز آبی گسترده ای دارند ولی رطوبت بیش از حد اشباع خاک را برای مدت طولانی، تحمل نمی کنند و باعث صدمات شدیدی به گیاه و محصول می شوند. 

جالیزیان بر اساس منشا خود گرمادوست هستند و هوای ابری و بارانی در زمان رسیدن میوه، باعث می شود که خربزه و طالبی، طعم مطبوع و کیفیت مطلوب را پیدا نکند.