• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

نیازهای درخت کیوی

نیازهای درخت کیوی

کیوی درختی پرتوقع است که باید در خاکی کشت شود که به خوبی مواد مورد نیاز آن را تامین کند.

✔️این گیاه به خوبی مواد غذایی خاک را جـذب می کند و چنانچه کمبود مواد غذایی به وجود آید، زود علائم کمبود را نشان می دهد، در صورتی که در سایر گیاهان علائم
کمبود سریع ظاهر نمی شود.
✔️در واقع یکی از مهمترین فاکتورهایی که در کمیت و کیفیت کیوی مؤثر می باشد، کوددهی است. در بسیاری از مطالعات اشاره شده که کیفیت میوه در زمان برداشت و نیز طی دوران ذخیره سازی، به وضعیت میوه کیوی از لحاظ عناصر غذایی بستگی دارد. بنابراین، باغداران از کودهای آلی و شیمیایی در باغ های خـود برای رسیدن بـه عملکرد بـالاتر استفاده می کنند. 
✔️کاربرد عناصر غذایی معمـولاً منجر به افزایش عملکرد خواهد شد، اگرچه کاربرد مقادیر زیاد و یا نامتعادل عناصر غذایی، اثرات سو خود را به همراه خواهد داشت. در مطالعاتی که در گذشته انجام گردیده، نشان داده شده که عملکرد میوه، تحت تأثیر مقدار کود نیتروژن و پتاسیم به کار برده می باشد.
✔️درختان کیوی سالانه به حدود 150کیلوگرم نیتروژن و 165 کیلوگرم پتاسیم در هکتار نیاز دارند. علاوه براین، در چندین مطالعه عنوان شده است که مقدار عناصر معدنی در درختان میوه، از جمله کیوی تحت تـاثیر نوع کود، مقدار کود و روش کوددهی می‌باشد.

برنامه تغذیه ای انگور

برنامه تغذیه ای انگور

برنامه تغذیه انگور در ایران معمولاً شامل مصرف مقادیری از عناصر غذایی به ویژه نیتروژن،‌ فسفر، پتاسیم و روی است. 

✔️اخیراً ترکیبات کربن آلی و محرک های زیستی شامل هورمون های طبیعی مشتق شده از جلبک ها به صورت برگ پاشی و باکتری های محرک رشد مورداستفاده قرار می گیرند. 
✔️مورد اخیر معمولاً در برگیرنده میکروارگانیسم هایی هستند که سلامت و کیفیت خاک را بهبود بخشیده و به واسطه آن عملکرد و کیفیت میوه بهبود می یابد. 
✔️ماهیت اصلی مدیریت تلفیقی تغذیه گیاهی بر مصرف همزمان منابع زیستی، آلی و شیمیایی، متناسب با وضعیت حاصلخیزی خاک و نیازهای غذایی محصول، متناسب با عملکرد مورد انتظار استوار است.

خواص مغز بادام

خواص مغز بادام

بادام از خانواده رزاسه می باشد. مغز بادام انرژی زیادی دارد، به طوریکه ۱۰۰ گرم مغز تازه، حاوی ۵۹۸ کالری انرژی، ۱۹ گرم پروتئین، ۵۴ گرم چربی، ۲۱ گرم کربوهیدرات و ۵ گرم آب است. به علاوه در مغز بادام، اسیدهای آمینه، قند و عناصر معدنی نیز یافت شده است. بادام شیرین دارای ۵۰ تا ۵۵ درصد روغن می باشد.

بادام همچنین دارای درصد مواد دیاستازی به نام امولسین، قند، صمغ، موسیالژ و مواد معدنی می باشد.

اثر سرما بر درختان بادام

اثر سرما بر درختان بادام

عامل غیربیولوژیک آسیب زننده به درختان بادام، سرمای دیررس بهاره است که در بسیاری از سال ها موجب نابودی صددرصد محصول شده و خسارات جبران ناپذیری به جامعه کشاورزان وارد کرده است.

✔️مطابق بررسی های به عمل آمده، چنین سرماهایی که متأثر از دمای زمستان است، از نیمه اسفندماه تا اوایل خردادماه با وابستگی مستقیم از میانگین دمای روزانه تکرار می شود و بسته به مرحله ی رشدی گیاه، شدت سرما، و زمان ماندگاری سرما موجب خسارت می شود.
✔️به طوریکه در مرحله خواب زمستانی دمای ۲۴- درجه سانتیگراد را تحمل می کنند و با باز شدن شکوفه ها میزان تحمل گیاه تا ۴/۵- درجه، به شرط ماندگاری کمتر از ۳۰ دقیقه است. 
❌حساسترین مرحله، زمان تلقیح گل ها و ایجاد میوه است که آستانه در این زمان فقط تا ۲- درجه سانتی گراد است.
✔️با تعیین مراحل فنولوژی هر منطقه و دانستن نیاز حرارتی هر گیاه کل دورۀ رشد گیاه، می توان بسیاری از مسائل به زراعی از جمله تاریخ کاشت مناسب، آبیاری به موقع، زمان مناسب برداشت، زمان مناسب مبارزه با آفات و بیماری ها، و انتخاب ارقام مناسب در بهترین زمان ممکن، انجام و بیشترین تولید را از محصول زراعی داشت.

مدیریت افزایش کارایی مصرف کود چگونه است؟

مدیریت افزایش کارایی مصرف کود چگونه است؟

جهت مدیریت افزایش کارآیی مصرف کودها، فعالیت های زیر باید انجام شود:

✔️استفاده از برنامه زمان بندی آزمون خاک و برگ، 
✔️کاربرد و استفاده دقیق از کود،
✔️انتخاب نوع و میزان کود متناسب با نیاز غذایی درخت، 
✔️قرار دادن دقیق کود در منطقه ریشه، 
✔️زمان بندی مصرف کود، 
✔️تقسیط کاربرد کود، 
✔️و کاربرد میزان مناسب کودهای نیتروژنه بر اساس وضعیت قبلی و عملکرد درختان و مدیریت آبیاری می باشد.
کارایی جذب عناصر غذایی (مقدار مواد غذایی جذب شده به مقدار مواد غذایی داده شده به صورت کود)، با بهبود کارایی جذب آب بهبود می یابد. 

عوامل تاثیرگذار بر شته انار

شته از ها آفات مهم و محدود کننده ی تولید انار هستند که باعث خسارت مستقیم از طریق تغذیه از شیره گیاهی و همچنین خسارت غیر مستقیم با تولید عسلک فراوان و مساعد نمودن شرایط برای رشد قارچ های فوماژین می شوند.

✔️بدین ترتیب میزان محصول کاهش پیدا کرده و کیفیت آن نیز نقصان می یابد. مهمترین خسارت شته ی انار، ریزش غیر طبیعی گل های انار در ابتدای فصل می باشد.
✔️عوامل متعددی مانند شرایط آب و هوایی، دشمنان طبیعی و شرایط و نوع گیاه میزبان، می تواند در پیش بینی تراکم جمعیت آنها و همچنین کنترل آن موثر باشد.
✔️یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار روی رشد جمعیت و بقای حشرات دما می باشد. نرخ رشد و نمو و فعالیت شته های مذکور، از دمای تا 10 تا 30 درجه سلسیوس به صورت خطی افزایش می یابد، ولی در دمای 23 درجه سلسیوس و بالاتر از آن، تلفات سنگین به مرحله پورگی وارد می شود.

عوامل پوسیدگی میوه انار در انبار

علاوه بر کرم گلوگاه، ترک‌های ریز موجود در پوست، آفتاب سوختگی، محل های تغذیه حشرات مکنده، آسیب های مکانیکی و بالاخره لهیدگی ایجاد شده درحین برداشت یا در مراحل مختلف حمل و نقل نیز از جمله عواملی هستند که می توانند‌‌ پوسیدگی میوه

انار را به دنبال داشته باشند. 
اما وجود این عوامل برای ایجاد پوسیدگی و ترشیدگی الزامی نیست. میوه انار همانند سایر میوه ها، به علت دارا‌ بودن مقدار زیادی آب در معرض فساد قرار دارد. قارچ های آسپرژیلوس و پنسیلیوم، میتوانند در صورت وجود شرایط مساعد از نظر دما و رطوبت، میوه های سالم انار‌ را بپوشانند.

مناطق مناسب کشت زعفران

مناطق مناسب کشت زعفران

عفران گیاهی چند ساله و علفی است که توسط بنه یا پیازهای توپر (کورم) تکثیر پیدا می کند.

✔️این گیاه در شرایط آب و هوایی مدیترانه ای و عرض های جغرافیایی ۳۰ تا ۵۰ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۰ درجه غربی تا ۸۰ درجه شرقی، در مناطق ایران تورانی که دارای زمستان های سرد و تابستان های گرم هستند، گسترش دارد.
✔️تقریبا ۹۰ درصد از زعفران دنیا، متعلق به کشور ایران است. این محصول در شمال شرق ایران که دارای زمستان های سرد و تابستان های گرم هستند کشت می شود.
✔️هر چند زعفران در مناطق معتدله و خشک پرورش می یابد، ولی اندام های هوایی و قابل رؤیت آن در نیمه سرد سال سر از خاک درآورده و رشد می نمایند و بخش اعظمی از طول فصل رشد این گیاه مواجه با سرمای پاییز و یخبندان های زمستان است و لذا دماهای پایین زمستان یکی از عوامل محدودکننده تولید زعفران ذکر شده است.
✔️ازاین رو در وقوع سرمای شدید در برخی سال ها، بقا و رشد و نمو زعفران تحت تأثیر قرارگرفته و عملکرد آن کاهش یافته است.

کاشت مرکبات

کاشت مرکبات

هنگام کاشت بیشتر نهال‌های مرکبات، باید ابتدا ریشه را با یک قیچی تیز هرس کرد تا اولاً سر ریشه اصلی قطع و گیاه تحریک به تولید ریشه فرعی بیشتری شود و دوما سر ریشه‌ها، که بیشتر در اثر کنده شدن از خاک خزانه، زخمی و به طور نامرتب قطع شده، دارای یک سطح صاف شود.

زیرا ریشه‌های زخمی و سر ناصاف سریع مورد حمله انواع قارچ‌ها و باکتری‌ها قرار می گیرند و از بین می‌روند. در حالی که اگر محل بریده شده صاف باشد به راحتی ترمیم می‌گردد و از نفوذ عوامل بیماری‌زا جلوگیری به عمل می آید.
برای کشت نهال، اگر خاک باغ حاصلخیز و دارای بافت مناسب باشد و آماده شده باشد، کافی است مقداری از خاک محل کاشت را با بیل برداشته، پس از قراردادن ریشه‌ها درون گودال، روی آن ها را با خاک زبرین (سطح‌الارض) پوشاند. 
✔️در مواردی که برای کاشت، از گودال‌های دستی و یا مته‌ای استفاده می‌ شود،‌ باید اول مقداری از خاک زبرین را با هم حجم ‌خودش کود دامی پوسیده مخلوط کرده و به شکل مخروطی، در ته گودال ریخت.
✔️سپس ریشه‌ها را روی این مخروط مرتب کرد و روی آنها را با خاک پوشاند و گودال را پر ساخت.

روش های کشت مرکبات

روش های کشت مرکبات


متاسفانه در بیشتر باغ‌های سنتی ایران، درختان نزدیکتر از فاصله لازم کشت می شوند که هنگام باروری روی یکدیگر سایه می‌اندازند و میزان محصولشان پایین می‌آید. علاوه بر رعایت فاصله، درختان باید روی ردیف‌های منظم شمالی جنوبی کشت شوند تا هم بتوانند از نور آفتاب بیشتری استفاده کنند و هم امکان رفت و آمد کارگران و وسایل موتوری فراهم شود. 
✔️از مهم‌ترین روش های کشت مرکبات می‌توان به کشت مربعی ، مستطیلی ، مثلثی و داربستی نام برد.
1️⃣در روش مربعی، فاصله درختان روی ردیف‌ها با فاصله بین ردیف‌ها برابر است، به طوری که هر چهار درخت روی رأس های یک مربع، قرار می گیرند. در این روش، اگر فاصله مناسب در حین کاشت رعایت شده باشد، درختان در حداکثر رشد، قسمت اعظم سطح باغ را می‌پوشانند و بین آنها فاصله کمی برای عبور و مرور کارگران و ماشین‌آلات باقی می‌ماند. در این روش، در صبح و بعد از ظهر، درختان مجاور روی هم سایه می‌‌اندازند و به همین دلیل این روش هرچند برای نقاط گرمسیری که دارای نور بیشتر هستند قابل قبول است ولی برای نقاط سردسیر شمالی که شدت نور کمتری دارند، مناسب نیست. 
2️⃣در روش مستطیلی فاصله درختان روی ردیف‌ها، از فاصله بین ردیف‌ها بیشتر است. به‌گونه ای که درختان در طول مستطیل کشت می شوند و به اندازه ی عرض، از هم فاصله دارند. و به این دلیل با فرض تخصیص مساحتی مساوی با روش مربعی به هر دو درخت، درختان در صبح و بعد از ظهر، سایه کمتری روی هم می‌اندازند و هر درخت از نور بیشتری بهره‌مند می‌ شود. در این روش، درختان در حداکثر رشد، فواصل بین ردیف‌ها را پر می‌کنند ولی در روی ردیف‌ فاصله بیشتری برای درختان وجود خواهد داشت که عبور و مرور وسایل را در جهت شمالی جنوبی تسهیل می‌کند. این روش بویژه برای مناطق سردسیر مناسب است‌. 
3️⃣روش مثلثی که لوزی و شش گوش هم خوانده می‌شود هر سه درخت روی رأس های یک مثلث (به طور معمول متساوی‌الاضلاع و گاهی متساوی‌الساقین) که جهت قاعده آن شرقی غربی است و هر چهار درخت روی رئوس یک لوزی کشت می شوند. این روش از نظر سایه‌اندازی مانند روش مربعی است و تفاوت های آن با روش مربعی این است که در این روش ردیف‌های شمالی جنوبی وجود ندارد و همچنین با رعایت فواصل مساوی، در این روش بیش از روش مربعی، در واحد سطح، درخت کاشته می شود. 

نواحی مناسب کشت مرکبات

نواحی مناسب کشت مرکبات

مرکبات در شرایط گرمسیر، در مناطقی مانند مناطق مرکزی و جنوب ایران و نیمه گرمسیری شمال ایران، قابلیت رشد دارند.
✔️ خاک های سبک شنی رسی، با پی اچ 5 تا 7، عموما برای توسعه کشت مرکبات مناسب می باشند. 
با توجه به این موارد، در شمال ایران خطر سرما و بالا بودن سطح آب زیرزمینی و در جنوب مشکل گرما، شوری و کم آبی وجود داشته که در توسعه کشت و احداث باغات مرکبات باید مورد توجه قرار بگیرد.
مناطق مناسب کشت:
1️⃣سواحل دریای خزر:
✔️از آستارا تا گرگان ارقام مختلفی از مرکبات کشت می شود.‌ محدودیت های اقلیمی (سرما و خشکی) موجب می شود تا بیشتر تراکم باغ های مرکبات در نواحی چابکسر تا بهشهر متمرکز باشد.
2️⃣ناحیه مرکزی:
✔️این ناحیه شامل شهرهایی مرکزی ایران همچون فارس، کرمان، جیرفت، بم و غیره بوده که بیشتر دارای روزهای آفتابی به همراه رطوبت نسبی پایین است. بارندگی این نواحی پایین بوده، لذا در تابستان نیاز به چندین نوبت آبیاری بوده تا گیاه عملکرد و کیفیت محصول مناسبی داشته باشد.
3️⃣نواحی ساحلی جنوب (بندرعباس و سواحل دریای عمان):
این نواحی عاری از یخبندان، با رطوبت نسبی بالا و گرمای زیاد در تابستان می باشد.

خواص میوه کیوی

کیوی درختچه ای با ساقه های خزنده و بـرگ های قلبی شکل است که در قرن حاضر توسط گیاهشناسان کشف و معرفی شده است.

✔️این گیاه بومی کشور چین بوده و از آنجا به سایر مناطق راه یافته است.
✔️این میوه بـه علت دارابودن مقادیر قابل توجه فیبر، ویتامینC، ویتامین E و املاح
خصوصاً پتاسیم، مس و منگنز ظرفیت آنتی کسیدانی (مرتبه چهارم در تمام میوه ها)، و ارزش غذایی و دارویی فوق العاده داشته و شاه میوه شناخته می شود.
✔️ایران از نظر تولید و صادرات کیـوی، دربین کشورهای تولید کننده، مقـام هشتم را بـه خـود اختصاص داده است. بیشترین سطح زیـر کشـت کیـوی در دنیا و نیز ایران اختصاص به رقم هایوارد دارد.

 

فواید استفاده از ورمی کمپوست

فواید استفاده از ورمی کمپوست

✔️ورمی کمپوست، یک کود آلی شامل یک‌ مخلوط زیستی بسیار فعال از میکروب های مفید، آنزیم ها، ویتامین ها، هورمون ها، عناصر غذایی و کپسول های کرم خاکی است.
✔️ورمی کمپوست ظرفیت تبادل کاتیونی بالایی داشته و حاوی عناصر غذایی مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم قابل جذب و در دسترس برای گیاه است.
✔️ورمی کمپوسـت از طرفی حاوی میکروارگانیسم های هوازی مفید مانند ازتوباکترها بوده و از طرف دیگر عاری از بـاکتری های غیرهوازی، قارچ ها و میکروارگانیسم های پاتوژن است. 
✔️ورمی کمپوست از موادی پیت مانند همراه با خلل و فرج، ظرفیت هوادهی، زهکشی و ظرفیت نگهداری آب بالا، تولید شده که دارای سطوح زیاد برای جذب بالای مواد غذایی هستند. 
✔️در مقایسه با مواد مادری اولیه، ورمی کمپوست ها دارای نمک محلول کمتر، ظرفیت تبادل کاتیونی بیشتر و میزان اسید هیومیک بیشتری هستند.

 

حشره پسیل گلابی

حشره پسیل گلابی

این حشره، یکی از مهمترین آفت های درختان گلابی می باشد که روی برگ، لکه های سفید و روی میوه لکه های تیره ایجاد می کند و با ترشح عسلک فراوان روی سطح برگ ها، باعث کاهش فتوسنتز شده و برگ ها خشک شده و دچار ریزش زودرس می شوند.
همچنین به طور غیر مستقیم موجب ریز شدن میوه ها و کاهش تکامل جوانه های گل می شود.
پسیل گلابی زمستان را به صورت حشره کامل زیر برگ های ریخته شده و زیر پوستک های تنه درختان می گذراند.
تخم ریزی حشره های ماده، هنگامی شروع می شود که دمای هوا از 10 درجه سلسیوس تجاوز نماید. تغییرهای شرایط آب و هوا از سالی به سال دیگر، باعث تغییرهایی در تاریخ اولین تخم ریزی می شود.
در بررسی های انجام شده اوج جمعیت این حشره، در اواسط و اواخر اردیبهشت ماه دیده می شود. بعد از این تاریخ، جمعیت حشره به تدریج کاهش یافته و در اواسط مرداد به صفر می رسد.

انگور رطبی و سیاه سمرقندی

انگور رطبی و سیاه سمرقندی

رطبی و سیاه سمرقندی، از ارقام مهم انگور تجاری استان فارس هستند که در حوالی شیراز، مناطق شمالی و شمال غربی استان فارس در سطح وسیعی کاشته می شوند. 
✔️رطبی، رقمی است دانه دار،‌ متوسط تــا دیررس بــا میوه های سفیدرنگ، دارای پتانسیل عملکرد و کیفیت بازارپسندی بالا که غالباً در مناطق اطراف شیراز و سپیدان کشت می شود. 
✔️سیاه سمرقندی، رقمی است دانه دار، متوسط تا دیررس با میـوه های به رنگ بنفش تیره، دارای عملکرد متوسط و بازارپسندی بالا کـه علاوه برکاشت در مناطق معتدل استان فارس مانند اطراف شیراز، غالباً در مناطق سردسیر استان به ویژه منطقه بوانات نیز کشت و تولید می شود. 
با توجه به اهمیت این ارقام انگور در منطقه، تحقیقات به زراعی متعددی بر روی آن ها انجام شده است. 

 

میوه‌ای به نام خوج‌ یا اوربه

میوه‌ای به نام خوج‌ یا اوربه

✔️در شمال کشور در استان های گیلان، مازندران و گلستان، ژنوتیپ های متنوعی از گلابی بومی (خوج یا اوربه)، چه به صورت وحشی در جنگل ها و چه به صورت ارقام محلی یافت می شوند. 
✔️خوج ها به خانواده Rosaceae (گل سرخ) تعلق دارند که ارقام محلی آن ها به دلیل داشتن صفات کمی وکیفی مشتری پسند نظیر درشتی، ترد و آبدار بودن، مزه ی ملس و کمک در هضم غذا در دهه های اخیر به خوبی در بازارهای میوه اکثر شهر های ایران مورد توجه قرار گرفته اند. 
✔️اولین مرحله در ازدیاد و تولید تجاری ارقام میوه بومی، ارزیابی ویژگی های کمی و کیفی میوه در ژنوتیپ های موجود می باشد.

جلوگیری از هدررفت کود نیتراته

جلوگیری از هدررفت کود نیتراته

میزان نیتروژن قابل دسترس گیاه در خاک، ممکن است توسط تعداد زیادی از عوامل
محیطی مانند دما، اکسیژن، وضعیت رطوبتی و pH محدود شود. سالانه مقدار زیادی نیتروژن در جریان برداشت گیاهان زراعی از خاک خارج می شود، بنابراین می بینیم که رشد گیاهان زراعی اغلب توسط کمبود نیتروژن محدود می شود. نفوذ نیترات حاصل از آبشویی کود نیتروژنه به آب های زیرزمینی به صورت یک آلاینده انتشاری از کشاورزی ناشی می شود. به طور مثال بخش عمده آبشویی نیترات اضافی حاصل از مصرف کود اوره معمولی، به دلیل پویایی، وارد آب های زیر زمینی می شود که در نهایت با ورود به رودخانه ها و دریاچه ها، سبب تحریک رشد جلبک ها و ایجاد خسارت های محیطی جبران ناپذیری می شود.
از راهکارهای جلوگیری از آبشویی ترکیبات نیتروژنه در خاک، استفاده از کودهای کندرها می باشد؛ این کودها عناصر غذائی خود را به صورت تدریجی و منطبق با نیاز غذایی گیاه آزاد می کنند. این کودها به طور فیزیکی همان کودهای محلول (عادی) پوشیده شده با موادی که سبب کاهش میزان حلالیت آن ها می شوند، می باشند.

آبیاری آفتابگردان

آبیاری آفتابگردان

آفتابگردان چهارمین دانه روغنی یکساله جهان است که بیشتر به خاطر روغن خوراکی آن کشت می شود‌‌.
آفتابگردان، به عنوان یک گیاه زراعی مطمئن در دامنه وسیعی از‌ شرایط محیطی عملکرد قابل توجهی دارد.
کل آب مصرفی آفتابگردان در طول رویش ۴۵٠ میلیمتر است، البته این مقدار با شرایط آب و هوایی منطقه تفاوت دارد.
✔️میزان آب مصرفی آفتابگردان در ماه های اول رویشی کمتر از زمانی است که گیاه رشد کامل کرده باشد و از مرحله تشکیل گل به بعد، به علت بالا بودن دمای محیط، طول گیاه و پوشش گیاهی کامل، مقدار آب مصرفی بالا می رود.
✔️این موضوع را نیز باید در نظر داشت که بین ارقام مختلف، میزان مقاوت به خشکی متفاوت است. همچنین تنش خشکی باعث کاهش شاخص برداشت در تمام ژنوتیپ های آفتابگردان می شود و علت آن، کاهش تعداد دانه در طبق هاست.
✔️نتایج دیگری از آزمایشات نشان داد که کمبود آب، اثر معنی داری روی درصد روغن دانه نداشت ولی باعث پوکی شدید دانه ها گردیده است، به طوری که حساس‌ترین صفت نسبت به خشکی را، درصد پوکی دانه دانسته اند.
همچنین تنش رطوبتی، باعث کاهش شاخص برداشت گردیده ولی میزان این کاهش برای همه ارقام یکسان نبوده است.

بهترین روش کوددهی در سبزیجات

بهترین روش کوددهی در سبزیجات

✅روش کوددهی نقش اساسی در استفاده بهینه از کود و افزایش مصرف آن دارد. 
✅در محصولاتی مانند سیب زمینی، ذرت، خیار، آفتابگردان و توت فرنگی، کارایی مصرف کود و عملکرد، با روش کود آبیاری بسیار بیشتر از روش پاششی است.

جزئیات مصرف پتاسیم در مرکبات

جزئیات مصرف پتاسیم در مرکبات

پتاسیم به مقدار زیاد در برگ و بافت میوه مرکبات وجود دارد. این عنصر در درختان مرکبات بسیار متحرک است و به آسانی از سلول به سلول دیگر یا از یک اندام به اندام دیگر حرکت می کند. اما از برگ های پیر به آسانی و با راندمان بالا به تنه و پوست درختان برگشت داده نمی شود. 
به طور کلی حدود 30 درصد از پتاسیم برگ ها در هنگام پیری و‌ ریزش، به تنه و پوست درختان برگشت داده می شود. بنابراین پتاسیم چندان در فصل زمستان در اندام های درختان ذخیره نمی شود.
لذا درختان در اوایل فصل از ذخیره کافی پتاسیم برای تقسیم سلولی میوه های جوان و دیگر اندام های مریستمی برخوردار نیستند. از طرف دیگر، شدت جذب پتاسیم از ریشه و انتقال آن به اندام هوایی درختان مرکبات، متناسب با شدت رشد رویشی درختان است و معمولاً در اوایل فصل رشد، حداقل است و در اوایل فصل تابستان به حداکثر میرسد.