• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

روش صحیح نمونه برداری از برگ

غلظت عناصر در بافت های گیاهی، دقیق ترین شاخص سلامت تغذیه ای درختان میوه است.

در مورد درختان میوه، برگ ها بهترین بافت برای نمونه برداری هستند. زیرا عناصر در سرتاسر گیاه جمع و توزیع مجدد می‌شود و کمبود یا زیادی یک عنصر موجود در خاک، اغلب اوقات در برگ منعکس می شود.

 زمان نمونه برداری از برگ بایستی در موقع مناسبی انجام گیرد، زیرا سطوح عناصر غذایی در برگ پیوسته در حال تغییر هستند. به عنوان مثال هر چه از بهار به سمت پاییز می رویم مقدار نیتروژن و فسفر برگ به طور معمول کاهش پیدا می‌کند، در حالی که سطوح کلسیم و منیزیم افزایش می‌یابد.

معمولاً غلظت های عناصر غذایی در برگ های ۴ تا ۶ ماهه نسبتاً پایدار هستند، بنابراین برای درختان بالغ بهترین زمان برای نمونه برداری برگ می تواند در خرداد و تیر باشد. نمونه‌برداری دیرهنگام می‌تواند سبب اشتباهاتی در تشخیص شود.

نمونه های مناسب:

نمونه برداری برگ بایستی شامل حدود ۱۰۰ برگ از شاخه های غیر بارده، از ۱۵ تا ۲۰ درخت یکنواخت از یک رقم و یک پایه و تحت یک برنامه کودی یکسان باشد. 

بایستی از نمونه برداری برگ های بالغ پرهیز گردد. زیرا ترکیبات آن ها به طور سریع در حال تغییر است.

از درختان با ظاهر غیر طبیعی، درختان در حاشیه باغ و انتهای ردیف ها نبایستی نمونه برداری شود زیرا ممکن است با ذرات گرد و خاک پوشیده شده یا مشکلات دیگری داشته باشند. نمونه برداری باید از میانه ارتفاع تاج و شاخه یکساله غیر بارده یعنی برگهای ۴ تا ۶ ماهه و از وسط شاخه انجام شود.

نمونه برگ ارسالی باید همراه با دمبرگش باشد. 

از برگ‌های بیمار و آفت زده نمونه‌برداری نشود. 

اگر محلول پاشی در باغ انجام شده حداقل ۱۰ روز یا بیشتر بعد از محلول پاشی، آزمایش برگ انجام شود.

 نمونه های گرفته شده از برگ را بایستی داخل پاکت های کاغذی قرارداد و مشخصات کامل نمونه را بر روی آن‌ها یادداشت کرد. همچنین نمونه ها را باید تا زمان تحویل به آزمایشگاه در یخچال نگهداری شود.

انواع بافت خاک

انواع بافت خاک

خاک های کشاورزی را به طور کلی به سه دسته شنی، سیلتی(لومی) و رسی تقسیم بندی می کنند.

خاک مناسب درختان مرکبات

خاک مناسب درختان مرکبات

مرکبات را میتوان تقریبا در انواع مختلف خاکها کاشت؛ با وجود این در بعضی از اراضی سنگلاخی و باتلاقی و همچنین اراضی شور

خاک مناسب درخت خرما

خاک مناسب درخت خرما

خرما به شوری و خشکی خاک مقاوم است و در انواع خاکها قادر به زندگی است؛ با وجود این بعضی از گونه ها خاک های سنگین

خاک مناسب درخت زردآلو

خاک مناسب درخت زردآلو

زردآلو در خاک های سبک تا متوسط از نظر بافت، رشد بهتری دارد. خاک باید عمیق، قابل نفوذ به آب و تهویه خوب داشته باشد.

خاک مناسب درخت هلو

خاک مناسب درخت هلو

در صورتی که طبقه ای غیرقابل نفوذ در خاک تحت الارض وجود دارد، نباید اقدام به کشت هلو نمود. چنانچه خاک های سنگین با کود دامی

خاک مناسب درخت گلابی

خاک مناسب درخت گلابی

درخت گلابی از درخت های است که نسبت به نوع خاک خیلی مشکل پسند است. برای اینکه گلابی، میوه خوب بدهد

خاک مناسب درخت سیب

خاک مناسب درخت سیب

سیب درختی پر توقع است که ریشه های آن در سطح، گسترش زیادی دارد؛ بنابراین خاک باید حاصلخیز و از لحاظ مواد آلی غنی باشد

ابزار وبمستر