۴ مطلب با موضوع «آفات گیاهی» ثبت شده است

    • آفات درخت انار

      مناطق با تابستان های گرم و آب و خاک نسبتا شور، مناطق  اصلی کشت انار را تشکیل می دهند. برای آشنایی بیشتر فیلم را از (+اینجا) دانلود کنید.

    • آیا گیاهان جیغ می زنند؟!

      دانشمندان متوجه شده اند هنگامی که حشرات به گیاهان هجوم می برند، جیغ شیمیایی پخش می کنند و به شکارچیان آگاهی می دهند تا آفتهای مهاجم را از بین ببرند.

همکاران