۲ مطلب با موضوع «آفت» ثبت شده است

    • آیا گیاهان جیغ می زنند؟!

      دانشمندان متوجه شده اند هنگامی که حشرات به گیاهان هجوم می برند، جیغ شیمیایی پخش می کنند و به شکارچیان آگاهی می دهند تا آفتهای مهاجم را از بین ببرند.

همکاران

پشتیبانی