خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

آنتاگونیست؛ اثری که جذب عناصر غذایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد

آنتاگونیست؛ اثری که جذب عناصر غذایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد

اگر غلظت یک عنصر غذایی مانع جذب یا باعث کاهش جذب عنصر دیگر شود، آن را آنتاگونیست یا اثر متقابل می گویند. مفهوم مقابل آن اثر سینرژیست است که در این حالت، مقدار زیاد عنصر غذایی در درخت ممکن است جذب دیگر عناصر را تحت تأثیر قرار داده و باعث افزایش جذب عنصر غذایی دیگر شود.

نحوه انتقال درختان مرکبات به فضای باز در بهار | How to Transition Citrus Trees Outdoors in the Spring

نحوه انتقال درختان مرکبات به فضای باز در بهار | How to Transition Citrus Trees Outdoors in the Spring

You have been caring for your citrus trees indoors all winter and are wondering what the next steps are to move your tree outdoors for the season. Well look no further, this guide will show you step by step what you need to do to keep your tree alive and thriving.

خاک مناسب مرکبات؛ برای درختان تان خاک عمیق با بافت متوسط و زهکشی خوب فراهم کنید

خاک مناسب مرکبات؛ برای درختان تان خاک عمیق با بافت متوسط و زهکشی خوب فراهم کنید

خاک های عمیق با بافت متوسط (لوم شنی) و زهکشی خوب برای کشت مرکبات بسیار مناسب هستند، اما معمولا این خاک ها به علت رقابت برای کشت دیگر محصولات، کمتر به مرکبات اختصاص داده می شوند و همچنین کمتر قابل دسترس می باشند. بنابراین برای افزایش سطح زیر کشت مرکبات، می توان از زمین های با قابلیت پایین تر نیز استفاده کرد.

معمولا مرکبات در اراضی مختلف با دامنه گسترده ای از محدودیت های فیزیکی و شیمیایی (مانند اراضی با سطح آب زیر زمینی بالا، زهکشی ضعیف، همچنین خاک های با آهک، شوری، قلیاییت یا اسیدیته متوسط) نیز کشت می شوند. اما این محدودیت ها باید آگاهانه و علمی برای رسیدن به یک تولید مناسب مدیریت شوند. بنابراین قبل از کشت مرکبات در یک منطقه، انجام آزمون خاک، شناخت محدودیت ها و مدیریت آن ها در کشت مرکبات از اهمیت بسیاری برخوردار است و برای موفقیت در کشت مرکبات و رسیدن به عملکرد مناسب، تناسب اراضی خاک ضرورت دارد. لذا پیشنهاد می شود که احداث باغ های جدید مرکبات با بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک و همچنین وضعیت اقلیمی منطقه انجام شود. معمولا هر زمینی دو نوع محدودیت دارد: 1- محدودیت های موقتی و 2- محدودیت های دائمی

محدودیت های موقتی، ویژگی هایی هستند که اثر بیشتری روی قابلیت زمین (مانند پایین بودن قابلیت استفاده عناصر غذایی و مشکلات خفیف زهکشی) دارند و با مدیریت مناسب می توانند رفع شده یا بهبود یابند. اما محدودیت های دائمی آنهایی هستند که به آسانی قابل تغییر نیستند (مانند شیب زمین، عمق خاک، خاک های در معرض تنش مانداب و برخی سازگاری های اقلیمی). معمولا اراضی با استفاده از محدودیت های دائمی کلاس بندی می شوند.

با هر اقلیمی هر محصولی نکار!

با هر اقلیمی هر محصولی نکار!

امروزه به دلیل اهمیت امنیت غذایی، تناسب تغییرات اقلیمی بر اراضی تحت کشت جهت تولید محصول یک هدف مهم است.

مشکلات کاشت خار مریم

مشکلات کاشت خار مریم

مهمترین مشکل در زراعت گیاه خار مریم ریزش دانه های رسیده آن است، به طوری که

درمان ناخوشی های الکلی با خار مریم

درمان ناخوشی های الکلی با خار مریم

گیاه دارویی خارمریم از خانواده گل ستاره ای (کاسنی) می باشد و در سرتاسر اقلیم مدیترانه ای،

کاربردهای مریم گلی

کاربردهای مریم گلی

مریم گلی، گیاهی است علفی، متعلق به خانواده نعناعیان (Lamiaceae) و در ایران 58 گونه گیاه علفی یکساله
وجین دستی گل جالیز

وجین دستی گل جالیز

وجین دستی یکی از مؤثرترین روش ها برای از بین بردن اندام های هوایی

بهترین راه پیشگیری از سرمازدگی

بهترین راه پیشگیری از سرمازدگی

روش های غیر فعال در کاهش خطرات سرما و یخ زدگی بر مبنای پیشگیری از سرما می باشند؛

کاربرد اسانس اسطوخودوس

کاربرد اسانس اسطوخودوس

اسانس اسطوخودوس در

✔️عطر سازی 

✔️لوازم آرایشی و بهداشتی

✔️داروسازی

✔️رایحه درمانی

✔️صنایع غذایی

✔️نوشیدنی ها

✔️آفت کش ها

✔️علف کش های سازگار با محیط زیست 

و ... استفاده می شود. اسانس گل ها در مقایسه با برگ ها از کیفیت بهتری برخوردار است و میزان آن به نوع گیاه و شرایط اقلیمی محل رویش گیاه بستگی دارد و بین نیم تا یک و نیم درصد متغیر است.

برنامه کوددهی گیاه دارویی انیسون

برنامه کوددهی گیاه دارویی انیسون

الف) اغلـب جـذب کود در گیاه، در دوره ی ظهور ساقه تـا گـلدهـی اسـت.

ب) دوره های کـود سـرک در دوره رشد رویشی مؤثر است و درآب و هوای خــشک اثــر بیــشتری دارد

گیاه انیسون یا بادیان رومی

گیاه انیسون یا بادیان رومی

انیسون گیـاهی است علفـی، یکـساله، دارای ریـشه راست دوکی شکل، با انشعابات باریک. ســاقه مستقیم و استوانه ای شکل و کم و بیش کرک دار است. گل های کوچـک و سفید رنگ آن، معمولا به صورت چتر و میوه آن به رنگ های سبز مایل به خاکستری است.

انواع علف های هرز

انواع علف های هرز

1- انواع علف‌های هرز بر اساس طول چرخه زندگی: علف‌های هرز یکساله و چند ساله هستند

پیشگیری از هجوم آفات سپردار

پیشگیری از هجوم آفات سپردار

1- رعایت فاصله مناسب کاشت: این کار باعث برقراری جریان هوا و تهویه مناسب بین درختان و کاهش جمعیت آفت خواهد شد.

مبارزه با شپشک آرد آلود

مبارزه با شپشک آرد آلود

برای مبارزه با این آفات حتماً برگ های مرده و یا قسمت های هرس شده گیاه را از محیط خارج کنید. در مبارزه بیولوژیک علیه این افت از کفشدوزک از نوع Cryptolaemus می توان در محیط های سر بسته همانند گلخانه برای مبارزه با این افت استفاده کرد.

توجه کنید که لارو کفشدوزک شباهت های زیادی با لارو شپشک آرد آلود دارد. هم لارو و هم حشره بالغ کفشدوزک می توانند از شپشک ها تغذیه کنند. هم کفشدوزک و هم زنبور پارازیت برای فعالیت خود به دمای بالایی نیاز دارند و در برابر بسیاری حشره کش ها حساس هستند. 

برای مبارزه شیمیایی از سموم سیستمیک استفاده نمایید. در مورد شپشکهای آرد آلود که بر روی ریشه فعالیت می کنند علاوه بر استفاده از سموم مناسب استفاده از ترکیب آبامکتین و کنفیدور همچنین استفاده از موونتو، آزینفوس، اتیون 1/5 درهزار، دورسبان 1 تا 1/5 در هزار، روغن امولسیون شونده، سمپاشی زمستانه اواخر زمستان به صورت روغن پاشی، مانند سموم روغنی (روغن ولک) پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل از بیداری درختان انجام میشود. روغنهای زمستانه دارای 

هیدروکربن اشباع کمتری هستند.

گیاه دارویی مرزه

گیاه دارویی مرزه

مرزه گیاهی دارویی، علفی و معطر کـه متعلـق بـه 

خانواده Lamiaceae (نعنائیان) می باشد. گونـه هـای ایـن جـنس بیشـتر در دامنه های کوهستانی منـاطق شـمال، شـمال غربـی، شـمال شـرقی، 

مرکزی و جنوب غربی ایـران پراکنـدگی داشـته و روی صـخره هـای آهکی و یا دامنه های سنگلاخی می رویند. این گونه دارای برگ هـایی است روی آن در سطح زیرین و همچنین کاسـه گـل و گـل غده هـای ترشـحی کـه حـاوی اسـانس مـی باشـند، دیـده مـی شـود. 

سرشاخه های گلدار و به طور کلی قسمت های هوایی گیاه مـرزه کـه معمولا در زمان گلدهی چیده میشود و در سایه خشک می گردد، بوی معطر و اثر نیرو دهنده، تسهیل کننده عمل هضم، مقـوی معـده، مدر، بادشکن و به طور خفیف اثر قابض و رفـع اسـهال دارد. همچنین از این گیاه در مواد غذایی بـه عنـوان طعـم دهنده استفاده می شود. 

میزان اسانس در اندام هوایی مرزه متفاوت است و به شرایط اقلیمی محل رویـش گیـاه بسـتگی دارد. در مرحله گلدهی مقدار اسانس در این گیاه حداکثر می باشد.

این گیاه هم اکنون به صورت سبزی و تازه خوری کشت می شود.
کود بیولوژیک چیست؟

کود بیولوژیک چیست؟

اصطلاح کودهـای بیولوژیـک تنهـا بـه مـواد آلـی حاصل از کودهای دامی، بقایـای گیـاهی، کـود سـبز و غیـره اطـلاق نمی شود، بلکه ریز موجـودات باکتریـایی و قـارچی و مـواد حاصـل از فعالیت آنها در رابطه بـا تثبیـت نیتـروژن و فراهمـی فسـفر و سـایر عناصـر غــذایی از جملـه مهم تــرین کودهـای بیولوژیــک محســوب می گردند.

(باکتری های مفید آزادزی موجـود در خـاک کـه باعـث بهبود رشد گیاهان می گردند، به نام ریزوبـاکتری هـای تحریـک کننده رشد گیاه شناخته می شوند که با تولید هورمون های گیـاهی بـه صورت مستقیم و با تثبیت نیتروژن، تسهیل جذب عناصر بـه صـورت غیر مستقیم رشد گیاه را تحت تاثیر قرار می دهند.

ابزار وبمستر