• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

دستورالعمل سرشاخه کاری انگور

دستورالعمل سرشاخه کاری انگور

استان فارس مقام اول تولید انگور در سطح کشور را داراست. معمولا انگورهای کشت شده در ایران به جنس ویتیس و گونه وینیفرا تعلق دارند.

افزایش کیفیت انگور با تنک

افزایش کیفیت انگور با تنک

با تنک کردن صحیح انگور، عملا می‌توان ظرفیت میوه‌دهی بوته را افزایش داد، زیرا سطح برگ بیشتر باعث تقویت تدریجی آن شده و به‌تدریج می‌توان خوشه‌های بیشتری را روی بوته باقی گذاشت

آفت ساقه خوار انگور

آفت ساقه خوار انگور

آشنایی با آفت ساقه خوار انگور

انواع مختلفی از حشرات ساقه خوار وجود دارد که به انگور حمله می‌کنند. به‌طورکلی، فرم‌های بالغ، سوسک یا پروانه‌هایی هستند که تخم‌ها را در خاک و در نزدیکی یا روی خود درخت انگور می‌گذارند.

آفت شته انگور

آفت شته انگور

آشنایی با شته مو

این آفت شبیه به شته می‌باشد که در سراسر دنیا گسترش داشته است و آفت تخصصی درخت انگور می‌باشد.

آفات انگور

آفات انگور

در کلیه مناطق پرورش انگور ریشه، تنه، شاخه، برگ و میوه در معرض حمله احتمالی حشرات قرار دارد. اگرچه ممکن است گونه‌های خاصی از حشرات ایجادکننده خسارت در مناطق مختلف انگور متغیر باشد، اما در شکل و نوع خسارات آن‌ها شباهت قابل‌توجهی وجود دارد.

بیماری کپک خاکستری انگور

بیماری کپک خاکستری انگور

کپک خاکستری نوعی بیماری قارچی است که بر روی بسیاری از گونه‌های گیاهی، ظاهر می شود. اگرچه معروف‌ترین میزبان آن درختان و میوه های انگور هستند.

گل لاله و باغ انگور

در زیر تصویر رویش گل را در تاکستان (انگور) را در یکی از باغات شهرستان جهرم (واقع در استان فارس) مشاهده می کنید: