خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

خاک مناسب درخت خرما

  • ۱۲۵
خاک مناسب درخت خرما

خرما به شوری و خشکی خاک مقاوم است و در انواع خاکها قادر به زندگی است؛ با وجود این بعضی از گونه ها خاک های سنگین

تاکستان و نخلستان

  • ۶۹۸

تاکستان (انگور) و نخلستان (خرما) را در کنار یکدیگر در یکی از باغات شهرستان جهرم (واقع در استان فارس) مشاهده می کنید:

مناطق مناسب کشت و پرورش خرما در ایران

  • ۱۱۱۱

مطابق گزارش وزارت جهاد کشاورزی در سال 1390، مهمترین استان های تولید کننده خرما در ایران به ترتیب کرمان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس و هرمزگان می باشند.