۱ مطلب با موضوع «باغبانی :: نخیلات» ثبت شده است

    • تاکستان و نخلستان

      تاکستان (انگور) و نخلستان (خرما) را در کنار یکدیگر در یکی از باغات شهرستان جهرم (واقع در استان فارس) مشاهده می کنید:

همکاران