خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کلینیک تخصصی و داروخانه گیاهپزشکی | تاسیس: ۱۳۹۳

مراقبت از چمن در هوای گرم

مراقبت از چمن در هوای گرم

اگر با چمن سر و کار دارید، بهتر است بدانید که مراقبت از آن در هوای گرم تابستان دقت بالایی نیاز دارد. گرما باعث می شود رطوبت موجود در چمن خشک شده و رشد آن متوقف شود.

باید به این نکته توجه کرد که نوع بذر انتخاب شده تأثیر بسزایی بر زیبایی چمن و نحوه ی رشد آن دارد. امروزه به دلیل تغییرات اقلیمی، نیاز است که ارقام مقاوم در برابر خشکی انتخاب شود.

برای کاشت چمن و محافظت از آن در برابر گرما، توجه به نکات زیر مهم است:

_ آبیاری به اندازه : به طوری که همیشه آب در دسترس ریشه قرار گیرد. برای چمن های تازه کشت شده در صورت آفتابی بودن هوا روزانه 2 بار آبیاری لازم است. 

_ زمان کوتاه کردن چمن : اولین نکته استفاده از دستگاه چمن زنی در زمان مناسب است. بهتر است زمانی که ارتفاع چمن به 5 تا 7 سانتی متر رسید، کوتاه شود.

_ کاشت صحیح بذر : بذرها نباید خیلی سطحی یا خیلی عمیق کاشته شوند و باید در فاصله ی مناسب از سطح خاک قرار گیرند.

_ کود دهی چمن : اطمینان از مرطوب بودن خاک زمان کود دهی شرط مهمی است. به هیچ عنوان نباید در شرایطی که چمن خشک شده و هوا گرم است از کود استفاده کرد. 

ابزار وبمستر