• 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

گل انگشتانه

گل انگشتانه

گل انگشتانه با نام علمی Digitalis purpurea از تیره ی بارهنگیان و با گل های کوچک زیبا به رنگهای بنفش، صورتی یا سفید است که در برخی از گونه های آن دانه‌هایی وجود دارد. این گل گیاهی دو ساله و بومی کشورهای اروپایی است.

گل ها مخروطی شکل و به شکل زنگوله هستند و با خال هایی در دهانه ی گل تزئین شده اند. ارتفاع بوته ی آن به 90 تا 180 سانتی متر می رسد و سطح برگ ها کرکدار می باشد. گل انگشتانه به آفتاب کامل و سایه ی کم نیاز دارد و دمای مناسب رشد آن 5 تا 15 درجه ی سانتی گراد است.

خاک مرطوب، ارگانیک با زهکشی مناسب را می پسندد، نیاز آبی بالایی دارد و رطوبت پسند است. تکثیر آن از طریق بذر صورت می گیرد و در سال اول، در رشد گیاه کند است. گل انگشتانه خواص دارویی نیز دارد و از آن در تهیه ی داروهای قلبی استفاده می شود.