• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

با کاکتوس سرمازده چه کنیم؟

با کاکتوس سرمازده چه کنیم؟

قرار دادن کاکتوس در معرض سرما، سبب آسیب سرمازدگی به آن و بروز سلول های مرده می شوند. پس موقع سرما، حداقل از یک پوشش ساده بر روی گیاه استفاده کنید.
اگرکاکتوس سرما زده شد، قسمت های سرما زده را ببرید و از گیاه جدا کنید.


درمان خانگی کنه تارعنکبوتی گلدان

درمان خانگی کنه تارعنکبوتی گلدان

✅تمیز کردن گیاه، می تواند کنه های عنکبوتی را ازبین ببرد. اطمینان حاصل کنید که هرگونه آلودگی را با آب صابون و دستمال تمیز کنید.
✅کنه های عنکبوتی حشره نیستند، بنابراین حشره کش ها اغلب بی اثر هستند. با این حال، می تواند برای مشکلات گسترده مورد استفاده قرار گیرد.


کوددهی گیاهان آپارتمانی

کوددهی گیاهان آپارتمانی

برای کوددهی گیاهان آپارتمانی از کودهای محلول در آب استفاده کنید و ماهی یکبار در فصول رشد، آن را تقویت کنید تا از پژمردگی برگ ها جلوگیری کنید.
❌کوددهی زیاد سبب بیمار شدن گیاه و سوختن ریشه ها می شود.


منابع طبیعی مالچ (خاکپوش)

منابع طبیعی مالچ (خاکپوش)

✔️پوسته برنج به همراه کود مرغی، کنجاله بادام زمینی، کنجاله سویا، کاه برنج و کمپوست پوست درخت می باشند، که جهت افزایش‌ حاصلخیزی در مزارع انگور استفاده شده و منجر به افزایش میزان محصول و مقدار قند آن می گردند.
✔️مالچ، میزان بذر علف‌ های هرز در مزارع ذرت را کنترل میکند. البته استفاده
از مالچ در موارد خاص دیگری چون کشت قارچ خوراکی نیز مناسب می باشد.
✔️استفاده از موادی مانند شاخه های کوچک هرس شده درختان توت، کاه برنج، خاک برگ، برگ های پائیزه درختان و کلش، به عنوان مالچ در بین ردیف‌های قلمه های گیاهی، با حفظ رطوبت خاک، ساختمان خاک، ضمن جلوگیری از صدمات زمستانه وارده، بر کاهش تراکم علف‌ های هرز نیز موثر است.


ساکولنت ها و تفاوت آن ها با کاکتوس ها

شاید شما هم نام ساکولنت ها را خیلی کم شنیده باشید، اما به طور قطع آن ها را بارها دیده اید و شاید حتی یک گلدان از یکی از انواع آن ها در خانه داشته باشید.
✔️در واقع ساکولنت نام گروه بزرگی از گیاهان است که ریشه، ساقه و برگ های گوشتی و آبدار دارند و کاکتوس ها را در زیر مجموعه خود جای داده اند. به همین دلیل نیز این دو گیاه شباهت بسیاری در ظاهر دارند. حتی نحوه نگهداری و مراقبت از انواع ساکولنت ها و کاکتوس ها نیز به هم کمی شبیه است.
✔️تفاوت ساکولنت و کاکتوس را می توان در موارد زیر جستجو کرد:
🪴کاکتوس ها بر خلاف سایر ساکولنت ها، برآمدگی هایی روی برگ و ساقه دارند که از آن تیغ بیرون زده است.
🪴همه کاکتوس ها تیغ دارند اما برخی از ساکولنت ها بدون تیغ رشد می کنند.
🪴تیغ های ساکولنت ها تکی و منظم است، اما تیغ های کاکتوس ها دسته جمعی و پراکنده هستند.
🪴کاکتوس ها برگ ندارند اما ساکولنت ها اغلبا برگ دارند.
🪴گل های کاکتوس به طور معمول بزرگ تر از گل های ساکولنت است.


مالچ های پلاستیکی

مالچ های پلاستیکی

✔️مالچ های پلاستیکی، تأثیر عمده ای بر‌ درجه حرارت خاک دارند. به طوری که
پلاستیک سفید را به جهت منعکس کردن نور، کاهش دهنده درجه حرارت خاک‌ برمی شمرند.
✔️برخی از محققان نیز تأثیر پلاستیک شفاف پیوسته و پلاستیک سیاه را موجب افزایش درجه حرارت خاک نسبت به خاک بدون مالچ اعلام داشتند. اما برخی اثر پلاستیک سیاه را بر درجه حرارت خاک، ناچیز دانسته اند.
✔️حداکثر اختلاف درجه حرارت خاک‌ تحت تأثیر مالچ در گرمترین ساعات روز بوده و در شب مالچ ها هیچ اثری بر درجه حرارت خاک نداشته و یا اثری ناچیز دارند.


بهترین زمان تعویض گلدان

بهترین زمان تعویض گلدان

بهترین زمان تعویض گلدان گیاهان آپارتمانی، اواخر زمستان و اوایل فصل بهار است، تا گیاه به رشد جدید تشویق شود و شرایط محیطی برای آن مناسب باشد.


مزایا و معایب کشت هیدروپونیک(بدون خاک)

مزایا و معایب کشت هیدروپونیک(بدون خاک)

مزیت هایی نظیر کنترل تغذیه گیـاه، امکـان افـزایش تـراکم کاشـت،کاهش بروز بیماری ها و آفات و افـزایش کمیـت و کیفیـت محصـولنسبت به کشـت خـاکی موجـب رویکـرد تولیدکننـدگان محصـولات باغبانی به استفاده از این روش شده است.

به نظر می رسـد از بـینانواع روش های کشت بدون خاک، کشـت در مـواد دانـه بنـدی شده، بهترین گزینه برای تولید محصـولاتی ماننـد خیـار و سـایر کـدوییان

میباشد.

در این روش از بسترهای آلی و معـدنی بـرای پـرورش

گیاه استفاده می شود. خصوصیات مواد مختلف مورد استفاده به عنـوانبستر کشت، اثرات مستقیم وغیر مستقیمی روی رشد و تولید محصول

می گذارد و انتخاب بستر مناسب یکی از مهـم تـرین عوامـل مـوثر درموفقیت تولید در کشت بدون خاک است. توانایی یک بسـتر بـهواسطه حفظ رطوبت و هوادهی مناسب به بوته می باشد.

❌از جمله معایب این روش نیز می توان به این مورد اشاره داشت که این کار نیاز به تخصص دارد و اینکه استفاده از محلول ها و مواد تغذیه ای باید به موقع و بدون هیچ کم و کاستی انجام گیرد. چون در این روش خاکی وجود ندارد که نیازهای گیاهچه را در صورت کمبود، جبران نماید.

آشنایی با انواع خاک

آشنایی با انواع خاک

خاڪ اسیدی :

خاڪ هایی ڪه PH پایین تر از 6 دارند و در ترڪیب آنها از ڪودهای حیوانی و خاڪ برگ و ....استفاده شده است.

خاڪ برگ:

بقایای گیاهان ڪه از روی هم انباشتن و تجزیه برگ ها در شرایط به خصوص حاصل می شود. خاڪ برگ انواع مختلفی دارد ڪه از نظر خواص فیزیڪی و شیمیایی با هم اختلاف دارند و بستگی به نوع گیاهی دارد ڪه از برگ آن جهت تهیه خاڪ برگ استفاده می شود. خاڪ برگ معمولی ڪه از تجزیه برگ های مختلف گیاهان حاصل می شود و برای این ڪار در فصل پاییز ڪه برگ درختان می ریزد، آن ها را جمع آوری ڪرده و در گودالی به عمق های مختلف ریخته و بعد از مدتی در اثر تخمیر پوسیده شده و به خاڪ برگ تبدیل می شوند. 

برای اینڪه تخمیر سریع تر انجام پذیرد ابتدا یک لایه از برگ های گیاهان و روی آن یک لایه کود حیوانی ریخته و مجدداً یک لایه برگ و یک لایه کود دامی می ریزند و همین طور ادامه می دهند تا ارتفاع توده به ۱ الی ۱/۵ متر برسد.

برای تخمیر سریع تر، ارتفاع هر لایه حدود ۱۵ سانتی متر باشد و یک لایه خاک نیز برای سنگینی و ایجاد فشار به طبقات پایینی پس از هر لایه گیاهی و کود دامی می ریزند. هر چند روز یڪ بار این توده را آب پاشی می ڪنند و به هم می زنند و بعد از چندین ماه تا یڪ سال این برگ ها پوسیده می شود. سپس آن ها را سرند ڪرده و به صورت خاڪ نرم قهوه ای در می آید و با سایر خاڪها مخلوط می ڪنند و مورد استفاده قرار می گیرد.

خاڪ قلیایی:

خاڪی ڪه  PH آن بالای 7 می باشد. در بیشتر خاڪ های ایران به دلیل عناصر معدنی و شیمیایی موجود، PH خاڪ ها بالای 7 هستند.

خاڪ آهڪی:

به خاڪ هایی گفته می شود ڪه دارای آهڪ ( caco2 ) و از نظر ڪلسیم غنی باشد. بیشتر خاڪ های رسی با مقدار آهڪ بیشتر از 15%، خاڪ های آهڪی گفته می شوند. حضور آهڪ برای تعدادی از گیاهان لازم و ضروری می باشد. در بعضی موارد خاڪ هایی ڪه ڪمبود ڪلسیم دارند را می توان با خاڪ های آهڪی اصلاح ڪرد.

خاڪ باغچه:

شامل خاڪ رس و ماسه و ڪود دامی و ... می باشد ڪه برای ڪشت اڪثر گیاهان باغچه ای مناسب است. خاڪ باغچه نیاز دارد ڪه هر ساله با ڪودهای آلی و شیمیایی تقویت شود.

خاڪ رسی:

این نوع خاڪ ها از نظر ڪشاورزی مناسب نمی باشند زیرا به دلیل سنگینی این نوع خاڪ، گیاهان به خوبی نمی توانند در این خاڪ ریشه زایی ڪنند و جهت اصلاح این نوع خاڪ ها از موادی مانند ڪود دامی، پرلیت یا ماسه، خاڪ برگ، ڪمپوست و ... استفاده می شود.

خاڪ هوموس:

شبیه به خاڪ جنگلی می باشد ڪه در اثر تجزیه ڪامل آثار و بقایای گیاهان مختلف مانده در سطح جنگل یا در زیر خاڪ تولید می شود. این خاڪ بسیار حائز اهمیت بوده و منبع بسیار غنی می باشد ڪه جهت ڪشت بسیاری از گیاهان مناسب است.

خاڪ لوم:

مخلوطی از خاڪ رس، خاڪ ماسه ای، خاڪ برگ و مواد آلی می باشد. خاڪی ڪه از طغیان آب در ڪنار رودخانه ها باقی می ماند را نیز خاڪ لوم می گویند ڪه از نظر مواد غذایی بسیار غنی بوده و جزو بهترین خاڪ های ڪشاورزی به شمار می رود و جهت ڪشت اغلب گیاهان بسیار مناسب می باشد.

خاڪ های شنی یا ماسه ای:

خاڪ هایی ڪه از نظر بافت دارای مقدار زیادی شن و ماسه هستند. نفوذ پذیری این خاڪ ها زیاد است. این نوع خاڪ از نظر مواد تغذیه ای فقیر می باشد و برای اصلاح این نوع خاڪ ها میتوان از خاڪ رس، ڪود آلی و خاڪ برگ استفاده نمود. در طبیعت، در بیشتر بستر گیاهان ماسه وجود دارد و سبب زهڪشی و تنفس گیاه در دوران رشد می شود.

وجین کردن زمین های کشاورزی

وجین کردن زمین های کشاورزی

وجین و سله‌شکنی به آن دسته از عملیات خاک‌ورزی گفته می‌شود که پس از بذرکاری انجام می‌شود. وجین و سله‌شکنی از مراحل داشت می‌باشند. هر دوی این عملیات، هم‌زمان به وسیلهٔ دستگاه وجین‌کن یا کولتیواتور انجام می‌شود

وجین، از بین بردن علف‌هاى هرز به روش مکانیکى است. علف‌هاى هرز، رقیب گیاه در جذب غذا و استفاده از آب و نور و هوا هستند. به این دلیل کشاورزان به‌روش‌هاى گوناگون سعى مى‌کنند علف‌هاى هرز را از بین ببرند. 

تشخیص ورمی کمپوست اصل

تشخیص ورمی کمپوست اصل

لطفا به منظور خودداری از خرید ورمی کمپوست تقلبی به جای اصل به نکات زیر توجه فرمایید:

یک) ورمی کمپوست اصلی حتما باید از دستگاه گوارش کرم خاکی عبور کرده باشد.

کود ورمی کمپوست

کود ورمی کمپوست

ورمی کمپوست متشکل از ورمی (کرم خاکی) و کمپوست (کود آلی) به معنای نوعی کود آلی است که از فعالیت کرم خاکی حاصل می گردد. بیش از ۲۷۰۰ نوع کرم خاکی در طبیعت وجود دارد این کرم ها با کاوش خاک و تغذیه عناصر موجود در خاک و آمیختن آن با آنزیم های موجود در بدن خود، خاک را تازه می کنند و قدرت باروری آن را افزایش می دهند.