۳ مطلب با موضوع «زراعت :: گندم و جو» ثبت شده است

  • گندم

   چرا گندم پرطرفداترین گیاه جهان است؟

   مهندس محمد مهدی عفیفی

   گندم یکی از قدیمی ترین گیاهانی است که انسان کشت کرده و مورد استفاده قرار داده است. منشأ گندم حوزه مدیترانه و کشور فلسطین و سوریه بوده و از این مکان ها به ایران بزرگ قدیم و ترکیه کنونی منتقل شده و سپس در قاره های دیگر منتشر شده است.

همکاران