خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کود سوپرفسفات ساده | ساخت ایران

  • ۷۸۹

* روی تصویر کلیک کنید.

گندم

  • ۹۶۲

چرا گندم پرطرفداترین گیاه جهان است؟

مهندس محمد مهدی عفیفی

گندم یکی از قدیمی ترین گیاهانی است که انسان کشت کرده و مورد استفاده قرار داده است. منشأ گندم حوزه مدیترانه و کشور فلسطین و سوریه بوده و از این مکان ها به ایران بزرگ قدیم و ترکیه کنونی منتقل شده و سپس در قاره های دیگر منتشر شده است.

پاورپوینت علف های هرز تیره گندمیان

  • ۱۲۴۱

پاورپوینت زیبای معرفی

"علف های هرز تیره ی گندمیان"

را می توانید از اینجا دانلود نمایید.