خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

برترین آفت کش ارگانیک محیط زیستی

برترین آفت کش ارگانیک محیط زیستی

روغن چریش از درختی به نام چریش به دست می‌آید و دارای ماده ی مؤثره ای به نام آزادیراکتین است که خاصیت آفت کشی دارد. این آفت کش، قابلیت کنترل طیف وسیعی از حشرات را دارد و برای انسان و محیط زیست کاملا بی خطر است.

معرفی سم مالاتیون

معرفی سم مالاتیون

حشره‌کشی مایع، روغنی و به رنگ زرد تا قهوه‌ای تیره است. دارای کمترین سمیت در میان سموم آلی فسفره است و به عنوان آفت کش، طیف گسترده در کشاورزی استفاده می‌شود و نیز در برنامه‌های مبارزه با حشرات و بندپایان، به ویژه مالاریا و شپش سر و بدن انسان به کار می‌رود.


ابزار وبمستر