خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

سم ایمیداکلوپراید (کنفیدور) یونانی

  • ۱۱۷۳

* روی تصویر کلیک کنید.

سم حشره کش دیکلرووس کاوش

  • ۲۰۱۵

سم شته کش پیریمیکارب گل سم

  • ۲۹۹۳

سم حشره کش پروفنوفوس (کواکرون) هندی

  • ۲۲۷۶

سم حشره کش بوپروفزین

  • ۱۸۹۳
سم حشره کش بوپروفزین

ابزار وبمستر