خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

میشوکارپ را کی و چگونه مصرف کنم؟

میشوکارپ یک قارچ کش و باکتری کش تماسی است که دارای ترکیبات مسی می باشد. برای کنترل بیماری هایی مانند: آتشک درختان میوه، گموز، سفیدک داخلی و پیچیدگی برگ هلو مورد مصرف قرار می گیرد.

برترین آفت کش ارگانیک محیط زیستی

برترین آفت کش ارگانیک محیط زیستی

روغن چریش از درختی به نام چریش به دست می‌آید و دارای ماده ی مؤثره ای به نام آزادیراکتین است که خاصیت آفت کشی دارد. این آفت کش، قابلیت کنترل طیف وسیعی از حشرات را دارد و برای انسان و محیط زیست کاملا بی خطر است.

معرفی و کاربرد بردوفیکس

معرفی و کاربرد بردوفیکس

✅بردوفیکس، قارچ کش و باکتری کشی است که برای پیشگیری و‌ کنترل بیماری های درختان و گیاهان استفاده می شود‌.
✅از بردوفیکس هم به صورت محلول پاشی و هم به صورت لایه محافظ تنه و هرس درختان، میتوانیم استفاده کنیم.
✅برای درختانی که دچار گموز، سرخشکیدگی و سپتوریا هستند، از این سم‌ استفاده می شود.
✅بهترین زمان استفاده از بردو، بعد از ریزش ۷۰ درصد برگ ها در پاییز و قبل از تورم جوانه ها در اسفند ماه می باشد.
✅در صورتی که تنه درخت بر اثر گموز دچار آسیب شده باشد، باید محل آسیب دیده را تراشیده و با محلول رقیق نشده بردو، ترمیم کرد.
✅میزان مصرف محلول بردو، بین ۵ تا ۱۰ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب به صورت محلول پاشی است.
✅به دلیل چسبندگی بالا و تثبیت شدن به صورت کمپلکس، با بارندگی هم اثر بردوفیکس، از بین نخواهد رفت.


خواص انفورمیک اسید

خواص انفورمیک اسید

🌿کاهش فوری اسیدیته خاک
🌿اصلاح خاک های شور و قلیا
🌿آزادسازی عناصر خاک
🌿رسوب زدایی سیستم های آبیاری
🌿افزایش چشمگیر رشد رویشی
🌿کاهش جمعیت قارچ های خاکزاد
🌿تامین ازت و گوگرد خاک
🌿حذف و مبارزه با علف هرز گل جالیز


ابزار وبمستر