خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

روش های کنترل علف هرز

  • ۲۷۳
روش های کنترل علف هرز

علفهای هرز به گروهی از گیاهان گفته می‌شود که برخلاف میل ظاهری در مزرعه یا باغ رشد می‌کنند. ممکن است بوته‌هایی از گندم در مزرعه جو دیده شود که به عنوان علف هرز حذف شوند، هر چند که ارزش اقتصادی گندم از جو بیشتر باشد. گاها علفهای هرز به دلیل داشتن مقاومت بالا با روشهای معمولی مبارزه از بین نمی‌روند

تحت چه شرایطی باید از تغذیه برگی استفاده کرد؟

  • ۲۹۴

تحت شرایط خاصی، محلول پاشی برگی نتایج بهتری نسبت به کاربرد خاکی دارد

سم علف کش رانداپ | ساخت بلژیک | ناموجود

  • ۱۵۰۱

* روی تصویر کلیک کنید.

توصیه سموم برای مرکبات

  • ۹۱۴
* روی تصویر کلیک کنید.

سم حشره کش - کنه کش آبامکتین طلایی گل سم

  • ۳۵۳۵

* روی تصویر کلیک کنید.