خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

روش های کنترل علف هرز

  • ۱۷۴
روش های کنترل علف هرز

علفهای هرز به گروهی از گیاهان گفته می‌شود که برخلاف میل ظاهری در مزرعه یا باغ رشد می‌کنند. ممکن است بوته‌هایی از گندم در مزرعه جو دیده شود که به عنوان علف هرز حذف شوند، هر چند که ارزش اقتصادی گندم از جو بیشتر باشد. گاها علفهای هرز به دلیل داشتن مقاومت بالا با روشهای معمولی مبارزه از بین نمی‌روند

تحت چه شرایطی باید از تغذیه برگی استفاده کرد؟

  • ۱۶۵

تحت شرایط خاصی، محلول پاشی برگی نتایج بهتری نسبت به کاربرد خاکی دارد

سم علف کش رانداپ | ساخت بلژیک | ناموجود

  • ۱۲۲۱

* روی تصویر کلیک کنید.

توصیه سموم برای مرکبات

  • ۶۷۴
* روی تصویر کلیک کنید.

سم حشره کش - کنه کش آبامکتین طلایی گل سم

  • ۳۲۸۸

* روی تصویر کلیک کنید.