خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کنترل صحیح علف های هرز

  • ۹۱
کنترل صحیح علف های هرز

استفاده از علف کش ها در باغات میوه، جهت مبارزه با علف های هرز با احتیاط هایی همراه است؛ بدین جهت اکثرا، به روش مبارزه مکانیکی (از بین بردن بوسیله بیل یا دست و ...) اکتفا می کنند.

ابزار وبمستر