خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

باغ های ایرانی

  • ۷۰
باغ های ایرانی

چهار عنصر اصلی در آیین زرتشت یعنی آسمان، زمین، آب و گیاهان در طراحی سبک منحصر به فرد معماری باغ های ایرانی نقشی اساسی ایفا می کنند. این عناصر به نحوی می کوشند تصویری از باغ بهشت را، که در الگوی باغ ایرانی آسمان را به زمین آورده یا به عبارتی زمین را به آسمان برده  است، القا کنند.

باغ من | باغ بی برگی | مهدی اخوان ثالث

  • ۱۴۵
باغ من | باغ بی برگی | مهدی اخوان ثالث

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش

ابر، با آن پوستین سرد نمناکش

چالش عمده بخش کشاورزی چیست؟

  • ۱۴۸
چالش عمده بخش کشاورزی چیست؟

گل مورد علاقه شما چیست؟

  • ۱۸۳
گل مورد علاقه شما چیست؟

میوه مورد علاقه شما چیست؟

  • ۲۱۰
میوه مورد علاقه شما چیست؟

Alla Pugacheva - Million alyh roz

  • ۱۴۳

 

 

ظاهرا این شعر بر طبق یک داستان واقعی سروده شده است. بر اساس این داستان، نیکو پیروسمانی نقاش گرجی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم،