خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

چالش عمده بخش کشاورزی چیست؟

  • ۵۹
چالش عمده بخش کشاورزی چیست؟

گل مورد علاقه شما چیست؟

  • ۱۰۱
گل مورد علاقه شما چیست؟

میوه مورد علاقه شما چیست؟

  • ۱۱۱
میوه مورد علاقه شما چیست؟

Alla Pugacheva - Million alyh roz

  • ۷۳

 

 

ظاهرا این شعر بر طبق یک داستان واقعی سروده شده است. بر اساس این داستان، نیکو پیروسمانی نقاش گرجی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم،