خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

ماهنامه جوانه | شماره اول | فروردین 98

  • ۱۸۱

با استعانت از خداوند متعال نخستین شماره نشریه علمی "جوانه" منتشر شد. این مجله با همت جمعی از کارشناسان خدمات کشاورزی دانش بنیان باغبان چاپ شده است.

نحوه تشکیل پیاز گل

  • ۱۸۵

پیاز ساقه کوچکی است که توسط برگهای گوشتی فلس مانند پوشیده شده است.پیاز علاوه بر مرکز رویشی در کنار فلسها، دارای جوانه هایی نیز است.

آینده در دستان کشاورزی هوشمند

  • ۱۹۴

در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از مواد غذایی جهان در محیط‌ شهری تولید می‌شود و محیط صنعتی چند میلیارد دلاری را به خود اختصاص داده است. 

هنر باغبانی (شماره چهارم)

  • ۷۵۸

* روی تصویر کلیک کنید.

هنر باغبانی (شماره سوم)

  • ۷۱۷

* روی تصویر کلیک کنید.

هنر باغبانی (شماره دوم)

  • ۷۸۵

* روی تصویر کلیک کنید.

هنر باغبانی (شماره اول)

  • ۱۰۶۵


* روی تصویر کلیک کنید.

باغبان نامه

  • ۱۱۹۱

شماره دوم* روی تصویر کلیک کنید.

شماره اول


 

* روی تصویر کلیک کنید.