خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

ماهنامه جوانه | شماره اول | فروردین 98

  • ۴۴۲

با استعانت از خداوند متعال نخستین شماره نشریه علمی "جوانه" منتشر شد. این مجله با همت جمعی از کارشناسان خدمات کشاورزی دانش بنیان باغبان چاپ شده است.

ابزار وبمستر