خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

نحوه تشکیل پیاز گل

  • ۱۴۳

پیاز ساقه کوچکی است که توسط برگهای گوشتی فلس مانند پوشیده شده است.پیاز علاوه بر مرکز رویشی در کنار فلسها، دارای جوانه هایی نیز است.

آینده در دستان کشاورزی هوشمند

  • ۱۶۶

در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از مواد غذایی جهان در محیط‌ شهری تولید می‌شود و محیط صنعتی چند میلیارد دلاری را به خود اختصاص داده است. 

هنر باغبانی (شماره چهارم)

  • ۶۹۹

* روی تصویر کلیک کنید.

هنر باغبانی (شماره سوم)

  • ۶۶۶

* روی تصویر کلیک کنید.

هنر باغبانی (شماره دوم)

  • ۷۳۰

* روی تصویر کلیک کنید.

هنر باغبانی (شماره اول)

  • ۱۰۲۱


* روی تصویر کلیک کنید.