خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

نحوه تشکیل پیاز گل

  • ۲۸۴

پیاز ساقه کوچکی است که توسط برگهای گوشتی فلس مانند پوشیده شده است.پیاز علاوه بر مرکز رویشی در کنار فلسها، دارای جوانه هایی نیز است.

آینده در دستان کشاورزی هوشمند

  • ۲۸۵

در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از مواد غذایی جهان در محیط‌ شهری تولید می‌شود و محیط صنعتی چند میلیارد دلاری را به خود اختصاص داده است. 

هنر باغبانی (شماره چهارم)

  • ۸۷۹

* روی تصویر کلیک کنید.

هنر باغبانی (شماره سوم)

  • ۸۳۸

* روی تصویر کلیک کنید.

هنر باغبانی (شماره دوم)

  • ۹۱۴

* روی تصویر کلیک کنید.

هنر باغبانی (شماره اول)

  • ۱۱۸۱


* روی تصویر کلیک کنید.