خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

نحوه تشکیل پیاز گل

  • ۱۲۱

پیاز ساقه کوچکی است که توسط برگهای گوشتی فلس مانند پوشیده شده است.پیاز علاوه بر مرکز رویشی در کنار فلسها، دارای جوانه هایی نیز است.

آینده در دستان کشاورزی هوشمند

  • ۱۳۴

در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از مواد غذایی جهان در محیط‌ شهری تولید می‌شود و محیط صنعتی چند میلیارد دلاری را به خود اختصاص داده است. 

هنر باغبانی (شماره چهارم)

  • ۶۶۰

* روی تصویر کلیک کنید.

هنر باغبانی (شماره سوم)

  • ۶۳۲

* روی تصویر کلیک کنید.

هنر باغبانی (شماره دوم)

  • ۶۹۱

* روی تصویر کلیک کنید.

هنر باغبانی (شماره اول)

  • ۹۸۱


* روی تصویر کلیک کنید.