• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کود بیولوژیک چیست؟

کود بیولوژیک چیست؟

اصطلاح کودهـای بیولوژیـک تنهـا بـه مـواد آلـی حاصل از کودهای دامی، بقایـای گیـاهی، کـود سـبز و غیـره اطـلاق نمی شود، بلکه ریز موجـودات باکتریـایی و قـارچی و مـواد حاصـل از فعالیت آنها در رابطه بـا تثبیـت نیتـروژن و فراهمـی فسـفر و سـایر عناصـر غــذایی از جملـه مهم تــرین کودهـای بیولوژیــک محســوب می گردند.

(باکتری های مفید آزادزی موجـود در خـاک کـه باعـث بهبود رشد گیاهان می گردند، به نام ریزوبـاکتری هـای تحریـک کننده رشد گیاه شناخته می شوند که با تولید هورمون های گیـاهی بـه صورت مستقیم و با تثبیت نیتروژن، تسهیل جذب عناصر بـه صـورت غیر مستقیم رشد گیاه را تحت تاثیر قرار می دهند.

فروت ست

فروت ست

اهمیت محلول پاشی فروت ست:

فروت= میوه 

سِت= تشکیل(Fruit Set)

فروت ستینگ به فرایند تشکیل جوانه گل، گل انگیزی و لقاح و تشکیل میوه می گویند.

این فرآیند از بعد از برداشت میوه شروع و تا بهار سال آینده بعد از تشکیل میوه ادامه دارد.

برای مدیریت این فرآیند کوددهی های فروت ست به توصیه کارشناسان بین باغداران رواج پیدا کرده است.

فرمول کودی کلاسیک رایج شامل نیتروژن، روی و بُر می باشد.

زمان‌های پاشش:

 1. بعد از برداشت میوه تا زمانی که برگ ها دچار خزان نشده و کاملا شاداب هستند.

در بین درختان میوه استثنائاتی وجود دارد که مختص فیزیولوژی آن گونه می شود مانند مرکبات.

2. تورم کامل جوانه در ابتدای فصل رشد (بهار)

با بررسی های دقیق تر در سال های اخیر علاوه بر محلول پاشی، کودآبیاری هم توصیه می شود. که علاوه بر عناصر ذکر شده پتاسیم، کلسیم، منگنز و ... هم توصیه می گردد.

باسیلار

باسیلار

معرفی محصول:

باسیلار حاوی موادی است که از فعالیت باکتری های تجزیه کننده به دست آمده است. این ترکیبات محیط اطراف ریشه را کلونیزه کرده و اجازه نفوذ قارچ های بیماریزا را نخواهد داد.  باسیلار همچنین حاوی اسیدهای آمینه، ویتامین ها، عناصر تغذیه ای و سایر عواملی است که در تحریک فعال کردن رشد و توسعه ریشه ها و افزایش فعالیت میکروارگانیسم های محیط ریشه موثر خواهد بود. باسیلار مقاومت ریشه‌ها را به انواع تنش های محیطی نظیر سرما، کم آبی، شوری و... افزایش می‌دهد. فسفر و سایر عناصر باقیمانده در خاک را آزاد کرده و به صورت قابل جذب برای گیاه تبدیل خواهد کرد. باسیلار در تمام مراحل رشد گیاه به خصوص هنگامی که توسعه ریشه ها از اهمیت بیشتری برخوردار است، مانند انتقال نشا، آلودگی به بیماری های ریشه ای و غیره اهمیت بیشتر خواهد داشت. باسیلار از مهمترین بیماریهای قارچی خاکزاد در کلیه محصولات کشاورزی پیشگیری خواهد کرد.

ترکیبات:

نیتروژن آلی، فسفر، آهن، روی، بر، منگنز، اسیدآمینه، پلی ساکارید، هورمون های گیاهی

توصیه میزان مصرف:

بذرمال: 1 تا 2 لیتر باسیلار + 7 تا 8 لیتر آب / یک تن بذر

خاکی: 1 تا 2 لیتر در هکتار (کود آبیاری)

باغات: 10 تا 20 سی سی به ازای هر درخت

گلخانه: نیم تا 1 لیتر باسیلار در 1000 متر مربع

زمان مناسب مصرف:

بهترین زمان مصرف باسیلار چند روز قبل از کاشت یا انتقال نشاء و یا بلافاصله پس از کاشت همراه با آبیاری اول در خاک است، تا باکتری های موجود در آن بتوانند تکثیر یابند و فعالیت باکتریهای مفید خاک را افزایش و از آلودگی به بیماری‌های قارچی جلوگیری کنند. وجود مواد آلی در خاک به افزایش جمعیت باکتری کمک می کند. توصیه می گردد باسیلار را همزمان با هیومیک استرانگ مصرف نمایید.

برخی ویژگی ها و اثرات مهم:

* تقویت سیستم دفاعی گیاه در برابر بیماری های قارچی خاکزاد

* توسعه سیستم ریشه گیاه

* افزایش جذب آب و مواد غذایی

قابلیت ترکیب:

باسیلار با کلیه ترکیبات به استثنای کودهایی با اسیدیته بسیار بالا یا پایین و همچنین کودهای حاوی عنصر مس قابلیت اختلاط دارد. با سموم مسی و ترکیبات ضد باکتری قابل اختلاط نیست. در صورت استفاده از ترکیبات ضد عفونی کننده خاک باسیلار را با فاصله زمانی استفاده نمایید.

شرایط نگهداری:

در محیط خشک و خنک و سربسته، دور از نور مستقیم خورشید و در دمای ۳۰ الی ۵۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. دمای بالاتر از ۳۰ درجه سبب کاهش جمعیت فعالیت باکتری و کاهش اثر گذاری محصول خواهد شد.

نحوه سفارش:

برای سفارش تلفنی این محصول در سراسر کشور، با واحد فروش خدمات کشاورزی باغبان تماس حاصل فرمایید:

شماره فروشگاه: 54440981 – 071

تلفن همراه: 09173833955

همچنین برای خرید آنلاین به فروشگاه اینترنتی اگری استور مراجعه نمایید: (روی لینک زیر کلیک کنید)

agriculture-store.ir

کابردهای آمینواسید

کابردهای آمینواسید

آشنایی با نقش آمینواسید در گیاه:

آمینو اسیدها بلوک های سازنده پروتئین ها هستند و نقش کلیدی در تمام حیات روی کره زمین ایفا می‌کنند و در بسیاری از عملکردهای حیاتی سیستم های بیولوژیکی مشارکت می کنند؛

ازوتاپ

ازوتاپ

نحوه سفارش:

برای سفارش تلفنی این محصول در سراسر کشور، با واحد فروش خدمات کشاورزی باغبان تماس حاصل فرمایید:

شماره فروشگاه: 54440981 – 071

تلفن همراه: 09173833955

همچنین برای خرید آنلاین به فروشگاه اینترنتی اگری استور مراجعه نمایید: (روی لینک زیر کلیک کنید)

agriculture-store.ir

جلبک دریایی آلگیفر

* روی تصویر کلیک کنید.

روی آنتی فراست اورال


* روی تصویر کلیک کنید.