• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

عوامل موثر بر کمبود آهن

 

چندین عامل باعث کمبود آهن میشود که شامل:

 

1 -پائین بودن میزان آهن خاک

 

2 -بالا بودن غلظـت فلـزات سـنگین،

 

3 -تهویه ضعیف (زیادی Co2)

 

4 -درجه حرارت زیاد

 

5 -مصرف زیـاد کـود حیوانی(مخصوصاً در خاکهـای قلیـایی)

 

6 -پـائین بـودن میـزان مـواد آلـی (مخصوصـاً در خاک های اسیدی)

 

7 -اسیدیته زیاد خاک

 

8-اختلافات ژنتیکی

 

9-صدمات ریشه میباشد.

 

کمبود آهن، مشابه کمبود منیزیم، باعث میشود که تولید کلروفیل مختل گردد و میـزان کلروفیل برگ های جوان کم شود. در بیشتر گیاهان کلروز ابتدا بین رگبرگها مشـاهده می گردد.

 

غلظت آهن کل ممکن است در جاهایی که علائم کمبود مشاهد میشود بالاتر از غلظت آن در بافت های طبیعی باشد.حتی ممکن است نسبت Fe/P در این مواقـع بیشـتر از حـالتی باشد که برگ ها سبز هستند. بنابراین غلظت آهن کل کـاربرد کـم تری در تشخیص کمبود آهن دارد.

 

برای بر طرف کردن کمبود آهن می توان از فرم های آلـی وغیـر آلـی آهـن اسـتفاده کـرد.

 

منابع غیر آلی آهن شامل سولفات آهـن II ،سـولفات آهـن III ،اکسـید آهـن، سـولفات آهـن آمونیاکی و فسفات آهن آمونیاکی می باشد که البته ** این فرم ها زیاد رضایت بخش نمی باشـند. زیرا فرم های اکسیدی آهن (آهن III ظرفیتی) به فرم محلول نیستند.

 

منابع آلی آهن شامل کلات های آهن، مورد توجه بیشتری هستند و از کـلات هـای آهـن می توان EDTA ،HEDTA ،CDTA ،DTPA وEDDHA را نام برد. محلول پاشی با کلات آهن، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تـر اسـت. در صـورتی کـه از سیسـتم آبیـاری قطـره ای اسـتفاده می شود کاربرد آهن در آب آبیاری توصیه میشود.

کلات آهن دیپ گرین

کلات آهن دیپ گرین

نحوه سفارش:

برای سفارش تلفنی این محصول در سراسر کشور، با واحد فروش خدمات کشاورزی باغبان تماس حاصل فرمایید:

شماره فروشگاه: 54440981 – 071

تلفن همراه: 09173833955

همچنین برای خرید آنلاین به فروشگاه اینترنتی اگری استور مراجعه نمایید: (روی لینک زیر کلیک کنید)

agriculture-store.ir

کلات آهن فلش گرین

کلات آهن فلش گرین

نحوه سفارش:

برای سفارش تلفنی این محصول در سراسر کشور، با واحد فروش خدمات کشاورزی باغبان تماس حاصل فرمایید:

شماره فروشگاه: 54440981 – 071

تلفن همراه: 09173833955

همچنین برای خرید آنلاین به فروشگاه اینترنتی اگری استور مراجعه نمایید: (روی لینک زیر کلیک کنید)

agriculture-store.ir

نقش آهن در گیاه

نقش آهن در گیاه

آهن از جمله عناصر میکرو یا کم مصرف در گیاهان است. این بدین معناست که این عناصر در مقایسه با عناصر پرمصرف، کمتر مورد استفاده گیاه قرار می گیرند.

کلات آهن گلدن فر

کلات آهن گلدن فر

معرفی محصول:

آهن از مهم ترین عناصر کم مصرف در گیاهان است و با این که از اجزای تشکیل دهنده مولکول کلروفیل نیست، اما برای تشکیل کلروفیل لازم است. این عنصر در فعال شدن بیش از 200 آنزیم گیاهی موثر می باشد و به عنوان فعال کننده گیاهان، به عنوان پرمصرف ترین ریزمغذی شناخته شده است.

کلات آهن لیبفر

کلات آهن لیبفر

معرفی محصول:

آهن از مهم ترین عناصر کم مصرف در گیاهان است و با این که از اجزای تشکیل دهنده مولکول کلروفیل نیست، اما برای تشکیل کلروفیل لازم است. این عنصر در فعال شدن بیش از 200 آنزیم گیاهی موثر می باشد و به عنوان فعال کننده گیاهان، به عنوان پرمصرف ترین ریزمغذی شناخته شده است.