خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مزایای استفاده از هیومیک اسید

 • ۱۰۹
مزایای استفاده از هیومیک اسید

اسید هیومیک می تواند به طور مستقیم اثرات مثبتی بر رشد گیاه بگذارد.

کود ورمی کمپوست | ساخت ایران

 • ۱۹۸
کود ورمی کمپوست | ساخت ایران
ورمی کمپوست متشکل از ورمی (کرم خاکی) و کمپوست (کود آلی) به معنای نوعی کود آلی است که از فعالیت کرم خاکی حاصل می گردد. بیش از ۲۷۰۰ نوع کرم خاکی در طبیعت وجود دارد این کرم ها با کاوش خاک و تغذیه عناصر موجود در خاک و آمیختن آن با آنزیم های موجود در بدن خود، خاک را تازه می کنند و قدرت باروری آن را افزایش می دهند.

کود آهن گلدن فر | ساخت اسپانیا

 • ۴۵۹
کود آهن گلدن فر | ساخت اسپانیا

معرفی محصول:

آهن از مهم ترین عناصر کم مصرف در گیاهان است و با این که از اجزای تشکیل دهنده مولکول کلروفیل نیست، اما برای تشکیل کلروفیل لازم است. این عنصر در فعال شدن بیش از 200 آنزیم گیاهی موثر می باشد و به عنوان فعال کننده گیاهان، به عنوان پرمصرف ترین ریزمغذی شناخته شده است.

کود آهن لیبفر | ساخت اسپانیا | ناموجود

 • ۲۷۵
کود آهن لیبفر | ساخت اسپانیا | ناموجود

معرفی محصول:

آهن از مهم ترین عناصر کم مصرف در گیاهان است و با این که از اجزای تشکیل دهنده مولکول کلروفیل نیست، اما برای تشکیل کلروفیل لازم است. این عنصر در فعال شدن بیش از 200 آنزیم گیاهی موثر می باشد و به عنوان فعال کننده گیاهان، به عنوان پرمصرف ترین ریزمغذی شناخته شده است.

کود آهن فری پلاس | ساخت چین | ناموجود

 • ۲۸۷

کود آهن سیلور | ساخت چین | ناموجود

 • ۲۸۲

کود آهن ردنایت | ساخت ایتالیا

 • ۲۷۷

کود آهن آیرون تک | ساخت اسپانیا

 • ۲۸۰

کود سوپرفسفات ساده | ساخت ایران

 • ۷۵۹

* روی تصویر کلیک کنید.

کود 30 - 5 - 15 نوتری پلاس | ساخت اتحادیه اروپا | ناموجود

 • ۸۶۲

* روی تصویر کلیک کنید.

کود 40 - 8 - 12 سنگرال | ساخت بلژیک | ناموجود

 • ۶۲۰

* روی تصویر کلیک کنید.

کود 30 - 8 - 14 نواتک | ساخت اسپانیا | ناموجود

 • ۹۶۰

* روی تصویر کلیک کنید.

کود بیومین کلسیم | ساخت آمریکا | ناموجود

 • ۱۷۸۴

* روی تصویر کلیک کنید.

کود سولفات پتاسیم | ساخت بلژیک

 • ۲۵۸۵

* روی تصویر کلیک کنید.

هیومکس پودری ساخت آمریکا

 • ۲۳۳۱

* روی تصویر کلیک کنید.

هیومکس مایع ساخت آمریکا

 • ۳۳۶۰

* روی تصویر کلیک کنید.