خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کود سوپرفسفات ساده | ساخت ایران

 • ۹۴۶

* روی تصویر کلیک کنید.

کود 30 - 5 - 15 نوتری پلاس | ساخت اتحادیه اروپا | ناموجود

 • ۱۰۸۲

* روی تصویر کلیک کنید.

کود 40 - 8 - 12 سنگرال | ساخت بلژیک | ناموجود

 • ۹۱۱

* روی تصویر کلیک کنید.

کود 30 - 8 - 14 نواتک | ساخت اسپانیا | ناموجود

 • ۱۳۸۴

* روی تصویر کلیک کنید.

کود بیومین کلسیم | ساخت آمریکا | ناموجود

 • ۲۰۶۹

* روی تصویر کلیک کنید.

کود سولفات پتاسیم | ساخت بلژیک

 • ۲۹۵۱

* روی تصویر کلیک کنید.

کود 20 - 20 - 20 نوتری پلاس | ساخت اتحادیه اروپا | ناموجود

 • ۱۲۳۶

معرفی محصول:

کود 20-20-20 ترکیبی از عناصر پرمصرف به همراه عناصر میکرو با کلاتEDTA  می باشد. این کود به صورت کاملا محلول در آب با قابلیت محلولپاشی و مصرف خاکی و برای کلیه محصولات زراعی و باغی در طی زمان رشد قابل استفاده است. مصرف این کود به خصوص در مراحل اولیه رشد باعث توسعه رشد رویشی و محتوای سبزینه گیاه و همچنین کمک به استقرار بهتر گیاهچه در خاک و افزایش حجم ریشه ها می شود و با افزایش میزان مواد قندی موجود در برگ، موجب بالا رفتن کیفیت و کمیت محصول می گردد.

کود 20 - 19 - 20 یونی گرین | ساخت لبنان | ناموجود

 • ۱۵۴۱

معرفی محصول:

کود 20-19-20 ترکیبی از عناصر پرمصرف به همراه عناصر میکرو با کلاتEDTA  می باشد. این کود به صورت کاملا محلول در آب با قابلیت محلولپاشی و مصرف خاکی و برای کلیه محصولات زراعی و باغی در طی زمان رشد قابل استفاده است. مصرف این کود به خصوص در مراحل اولیه رشد باعث توسعه رشد رویشی و محتوای سبزینه گیاه و همچنین کمک به استقرار بهتر گیاهچه در خاک و افزایش حجم ریشه ها می شود و با افزایش میزان مواد قندی موجود در برگ، موجب بالا رفتن کیفیت و کمیت محصول می گردد.

کود 20 - 20 - 20 سنگرال | ساخت بلژیک | ناموجود

 • ۱۳۹۶

معرفی محصول:

کود 20-20-20 ترکیبی از عناصر پرمصرف به همراه عناصر میکرو با کلاتEDTA  می باشد. این کود به صورت کاملا محلول در آب با قابلیت محلولپاشی و مصرف خاکی و برای کلیه محصولات زراعی و باغی در طی زمان رشد قابل استفاده است. مصرف این کود به خصوص در مراحل اولیه رشد باعث توسعه رشد رویشی و محتوای سبزینه گیاه و همچنین کمک به استقرار بهتر گیاهچه در خاک و افزایش حجم ریشه ها می شود و با افزایش میزان مواد قندی موجود در برگ، موجب بالا رفتن کیفیت و کمیت محصول می گردد.

کود ماکرو 17 - 10 - 16 | ساخت اسپانیا | ناموجود

 • ۱۰۰۳

* روی تصویر کلیک کنید.

کود ماکرو 48 - 14 | ساخت آلمان | ناموجود

 • ۸۹۹

کود ماکرو 44 - 18 | ساخت امارات | ناموجود

 • ۱۴۲۰

* روی تصویر کلیک کنید.

کود فرتی روس گرانول | ساخت ایران | ناموجود

 • ۱۰۴۴

* روی تصویر کلیک کنید.

کود 20 - 20 -20 گروتک | ساخت اسپانیا | ناموجود

 • ۱۰۹۹

معرفی محصول:

کود 20-20-20 ترکیبی از عناصر پرمصرف به همراه عناصر میکرو با کلاتEDTA  می باشد. این کود به صورت کاملا محلول در آب با قابلیت محلولپاشی و مصرف خاکی و برای کلیه محصولات زراعی و باغی در طی زمان رشد قابل استفاده است. مصرف این کود به خصوص در مراحل اولیه رشد باعث توسعه رشد رویشی و محتوای سبزینه گیاه و همچنین کمک به استقرار بهتر گیاهچه در خاک و افزایش حجم ریشه ها می شود و با افزایش میزان مواد قندی موجود در برگ، موجب بالا رفتن کیفیت و کمیت محصول می گردد.

کود مایع پتاسیم | ساخت اسپانیا | ناموجود

 • ۱۰۲۷


* روی تصویر کلیک کنید.

کود 18 - 18 - 24 گروتک | ساخت اسپانیا | ناموجود

 • ۱۲۵۶

* روی تصویر کلیک کنید.

کود 30 - 5 - 15 گروتک | ساخت اسپانیا | ناموجود

 • ۱۰۹۴

* روی تصویر کلیک کنید.

کود 36 - 12 - 12 گروتک | ساخت اسپانیا | ناموجود

 • ۱۰۳۷

* روی تصویر کلیک کنید.

ابزار وبمستر