• 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

زمان ظهور و مبارزه با سرخرطومی جالیز

زمان ظهور و مبارزه با سرخرطومی جالیز

سرخرطومی، یکی از مهمترین آفات جالیز می باشد، به طوری که در اکثر موارد خسارت آن بالغ بر 70 درصد برآورد شده است. این حشره به گیاهان خانواده کدوییان از قبیل خربزه، هندوانه، طالبی، خیار و کدو حمله می کند.

با توجه به چند نسلی بودن آفت، کنترل آن مشکل بوده و‌ کشاورزان سالانه مقدار زیادی سموم حشره کش را در چندین نوبت در طی‌ فصل رشد میوه جهت کنترل آفت به طبیعت وارد میکنند.

رنگ تخم های این حشره ابتدا سبز کاملاً روشن و سپس به‌ تدریج به رنگ سفید پر رنگ در می آید. لارو سفید و خمیده با سر قرمز، و به طول 4 میلیمتر است. شفیره سفید، به طول 5 و به عرض 3 میلیمتر است. بدن حشره کامل (به جز خرطوم) 3-5 و رنگ آن کاملاً سیاه و پوشیده از‌ فرورفتگی های فراوان است.
این حشره سه نسل درسال دارد و اگر شـرایط آب و هـوایی مساعد باشد ممکن است نسل چهارم هم داشته باشد. 
این آفت زمستان را به صورت حشره کامل داخل میوه های خشکیده می گذراند.
خروج حشـره کامل از درون حفـره های شفیرگی موجـود در میـوه های کوچک خشک شده اوایل بهـار و همزمـان بـا تشـکیل میـوه های هندوانـه ابوجهل در طبیعت و در مناطق کشت جـالیز همزمـان بـا پیـدایش میوه های جالیز است، به طوری که حشـره بـالغ اواخـر اردیبهشـت مـاه روی هندوانه ابوجهل و دراوایل خردادمـاه روی جـالیز دیده می شود.

جوانه خوار بلوط

جوانه خوار بلوط

در جنگل‌های ایران و به‌ ویژه جنگل های مناطق زاگرس، جوانه خوار بلوط، در کنار دیگر عوامل مخرب، یکی از آفات مهم محسوب می شود.

در حال حاضر این آفت به شدت در استان های آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، لرستان و کرمانشاه شایع شده است.
جوانه خوار بلوط یک حشره چند خوار بوده و از تعداد محدودی گیاه تغذیه می کند. دامنه میزبانی آن محدود به جنس بلوط است. 

آفت با تغذیه از جوانه ها و برگ های درختان خسارت سنگینی به آن ها وارد می کند. زمستان گذرانی آن به صورت تخم است. خسارت آن همزمان با خروج لاروهای نئونات از اواخر اسفند ماه است.
سنین اول و دوم لاروی معمولا در داخل جوانه ها زندگی میکنند. لاروهای سن سوم پس از خروج از جوانه ها شروع به تغذیه از برگ های جوان کرده و در ضمن تغذیه، برگ ها را تا کرده و تار می تنند. لاروها لبه برگ ها را با تارهای ابریشمی تا کرده و در داخل آن تبدیل به شفیره می شوند.

مهمترین آفات خربزه و طالبی

مهمترین آفات خربزه و طالبی

✔️مهمترین آفات خربزه و طالبی در کشور، به ترتیب ظهور در منطقه شامل: 

✔️تـریپس پیـاز
 ✔️سرخرطومی جالیز
✔️مگس خربزه
✔️کنه دولکه ای
✔️و مگس جالیز
❌متاسفانه هنوز راهکار اصلی کنترل آفات خربزه بر مبارزه شیمیایی استوار است. در خصـوص کنتـرل زراعی کـه یکی از روش های مدیریت تلفیقی آفات می باشد، می توان به روش های کشت مخلوط و کشت گیاهان تلـه اشاره کرد که در ایران و جهان تحقیقات بسـیاری در ایـن خصـوص انجـام شـده اسـت.

کرم سبز برگ خوار برنج

کرم سبز برگ خوار برنج

کرم برگخوار سبز برنج، زمستان را به صورت شفیره روی خاک و بقایای بوته ی برنج می گذراند و جزء آفات درجه دوم در زراعت برنج است. این آفت را با نام نارانگا نیز می شناسند. پروانه ها (حشرات کامل) بعد از زمستان گذرانی، در اوایل اردیبهشت ماه از شفیره های خود خارج می شوند.

این حشره قابلیت جابجائی دارد و موجب پراکندگی آفت می شود. تراکم آن در نقاط سایه دار و زیر درخت ها بیشتر است و در اواخر تیر ماه به حداکثر می رسد. کرم برگخوار به آفتاب حساس است و با گرمی هوا و تابش نور خورشید، میزان خسارت آن کمتر می‌شود.

مدیریت این آفت، به روش های کنترل زراعی،کنترل بیولوژیکی و کنترل شیمیایی امکان پذیر است. باید توجه داشت که این نوع کرم بر اثر تغذیه از حاشیه و پهنک برگ، در فرآیند فتوسنتز اختلال ایجاد می کند. برای آگاهی از وجود آفت، حرکت در مزرعه و استفاده از تور حشره گیری می تواند کمک کننده باشد. 

از مشکلات کشت و کار هندوانه و خربزه

از مشکلات کشت و کار هندوانه و خربزه

یکی از مهم ترین مسائل کشت و کار خربزه، وجود آفات مختلف میوه خوار، از جمله مگس های میوه و سرخرطومی جالیز می باشد که ضمن تغذیه از میوه و افت کمی و کیفی محصول، باعث کاهش قابل توجهی در بازارپسندی میوه می شوند.

به علاوه وجود یک لارو داخل میوه، راه ورود قارچ های گندخوار را باز کرده و باعث
پوسیدگی میوه شده که در پی آن خسارات جبران ناپذیری به توزیع کننده تحمیل می گردد.
چنین محصولی با توجه به عدم بازارپسندی، عدم توانایی رقابت با محصولات سالم،
و همچنین به دلیل وجود قوانین قرنطینه ای و مسائل بهداشتی، به هیچ وجه امکان صادرات ندارد و این امر سبب از دست دادن جایگاه بازار پر رقیب جهانی شده و درنتیجه خسارت قابل توجهی به منابع ارزی غیر نفتی کشور وارد می آورد.

سوسک کلرادو سیب‌زمینی

سوسک کلرادو سیب‌زمینی

 Leptinotarsa decemlineata

از مهم‌ترین آفات سیب زمینی، سوسک کلرادو است که جزء آفات قرنطینه به شمار می رود. این آفت از خانواده ی بادمجانیان تغذیه می کند و بر محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی و سیب زمینی تأثیر می گذارد.

سوسک های بالغ طبق شرایط آب و هوایی و فیزیولوژیکی، در فصل بهار و اوایل تابستان بیرون می آیند. لارو و حشره ی کامل از از برگ،گل و غده ی سیب زمینی تغذیه کرده و باعث کاهش عملکرد محصول می شوند.

برای کنترل و مبارزه با آن، اقداماتی مانند: رعایت تناوب زراعی، جلوگیری از نقل و انتقال غده های سیب زمینی آلوده، جمع آوری بقایای گیاهی آلوده و کنترل بیولوژیکی به کمک سن شکارگر تا حد زیادی می تواند مؤثر واقع شود. 

آفات مهم بادمجان

آفات مهم بادمجان

بلایت فایتوفتورایی  Phytophthora capsici 

 

بلایت فوموپسیس  Phomopsis vexans

 

پژمردگی ورتیسیلیومی     Verticillium albo-atrum

 

سفیدک سطحی   Erysiphe polyphaga

 

لکه برگی چشم قورباغه ای  Cercospora capsici

 

پژمردگی باکتریایی   Ralstonia solanacearum

کنه جوانه توت

کنه جوانه توت

درخت توت سفید، متعلق به خانواده ی موراسه Moraceae می باشد. این درخت

در هندوستان، غرب افغانستان، ایران و تا جنوب اروپا، شمال آفریقا و امریکا و سایر مناطق معتدل دنیا انتشار دارد. 
برگ های این گیاه به طور عمده برای تغذیه ی کرم ابریشم استفاده می گردد. میوه ی آن نیز به صورت تازه خوری و خشک شده، مصرف خوراکی و دارویی دارد. در
ایران این درخت در مناطق استپی شمال کشور، جنگل های شمال، تهران، آذربایجان و
استان های خراسان انتشار داشته و در اکثر مناطق کوهستانی کشور نیز مشاهده می شود.
کنه توت سفید، داخل جوانه های باز نشده ی توت سفید که به وسیله ی فلس پوشیده شده اند، یافت می شود و در اثر تغذیه ی کنه ها در نهایت جوانه ها از بین می روند.

افزایش جمعیت در کشور هندوستان از آذرماه شروع و در آخر و دی ماه به حداکثر می رسد و در اردیبهشت کاهش می یابد.

صمغ های درختی و دلایل ترشح آن ها

صمغ های مترشحه ی گیاهی، یک گروه عمده از هیدروکلوئیدها را تشکیل می دهند. صمغ های مترشحه پلی ساکاریدهایی هستند که تولید آن ها به وسیله ی آلودگی هایی نظیر حمله حشرات، آسیب های مکانیکی و شیمیایی، استرس هاب آبی و دیگر عوامل 

محرک تنش زای محیطی در برخی گونه های گیاهی القا می شود.
صمغ عربی، تراگاکانت، کارایا، صمغ گاتی، هلو و زردآلو جزء این گروه از صمغ ها می باشند که بسیاری از آن ها طی هزاران سال توسط انسان در سیستم های غذایی مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند. 
صمغ های مترشحه جزء اولین قوام دهنده ها، امولسیفایرها و تثبیت کننده ها در مواد غذایی محسوب می شوند. 

خسارت کرم سفید ریشه

خسارت کرم سفید ریشه

کرم سفید ریشه یک آفت خطرناک در مزارع و باغات به شمار می رود و باعث خشک شدن درخت و گیاه می گردد. این آفت در اکثر مناطق ایران وجود دارد و شکل ظاهری آن درشت، ضخیم و به صورت بیضی برآمده است.

گیاهان مختلفی از جمله کدو سبز، گیلاس، گوجه، سیب، به و گلابی میزبان آن هستند و به ریشه و طوقه ی آنها حمله می کند. کرم سفید ریشه همه چیز خوار است و لارو آن به مدت 3 سال در خاک زندگی می کند.

لاروها دهان جونده ی قوی دارند و از همین طریق از ریشه تغذیه کرده و به مرور باعث قطع ارتباط بین تنه و ریشه می شوند. در نتیجه درخت یا گیاه آسیب دیده استحکام خود را از دست می دهد و به راحتی کنده می شود.

حشرات کامل به دلیل اینکه از جوانه ها و برگ های درختان و گیاهان میزبان استفاده می‌کنند، شدت خسارت بیشتری وارد می کنند. مبارزه با آن به روش های مختلفی مانند مبارزه ی بیولوژیک، مبارزه ی مکانیکی و مبارزه ی شیمیایی انجام می شو د. 

آفت سفیده کوچک کلم

آفت سفیده کوچک کلم

کشت این گیاه در تمام مدت سال در مکان هایی که دارای آب و هوای مساعد برای کشت هستند، امکان پذیر می باشد.

سفیده کوچک کلم، از جمله آفاتی است که در صورت مناسب بودن شرایط محیطی و همچنین به دلیل پرخوری لارو های این آفت می تواند خسارت جبران ناپذیری به این گیاهان وارد کند. 
این پروانه در اطراف تهران، اراک، قزوین، کاشان، کرمان، اصفهان، شیراز، کردستان و گیلان انتشار دارد. با این حال می توان گفت که این گونه در تمام نقاط ایران وجود دارد.
بر اثر تغذیه مفرط لاروها از برگ های گیاه کلم، فقط رگبرگ ها باقی مانده و حتی در صورت کمبود غذا رگبرگ ها را مورد تغذیه قرار می دهند و گیاه را به کلی نابود کرده و یا رشد گیاه را به تعویق خواهد افتاد.

لکه برگی سرکوسپورایی هویج

لکه برگی سرکوسپورایی هویج

این بیماری به طور مستقیم روی ریشه تأثیر ندارد و قسمت های هوایی گیاه را آلوده می کند. عامل آن تنها سبب آلودگی هویج می شود و روی دیگر محصولات کشاورزی اثرگذار نیست. اگر بذرها در مراحل اولیه ی رشد آلوده باشند، جوانه بطور کامل نابود می شوند.

نشانه های ظهور بیماری به صورت لکه های ریز قهوه ای با حاشیه ی تیره بر روی برگها بروز می کند. این لکه ها اغلب در حاشیه ی برگها و روی برگ های جوان قابل مشاهده است. توسعه ی بیماری باعث خشک، پیچیدگی و از بین رفتن برگها می گردد. با از بین رفتن برگها، کاهش کیفیت ریشه و اختلال در برداشت محصول اتفاق می افتد. 

عامل اصلی لکه برگی سرکوسپورایی قارچی به نام Cercospora carotae است و توسط باد و آبیاری بارانی جابجا می شود. بذرهای آلوده به بیماری و هم چنین ریشه های آلوده ی باقیمانده از فصل زراعی قبل، تأثیر زیادی در رشد این قارچ دارد.

روش های کنترل بیماری :

1_ استفاده از بردوفیکس

2_ استفاده از بذرهای سالم

3_ شخم عمیق زمین پس از برداشت محصول 

بررسی‌ آفت عروسک خربزه

بررسی‌ آفت عروسک خربزه

عروسک خربزه سوسک قرمز رنگی است که برخی آن را با کفشدوزک خربزه اشتباه می گیرند. این آفت از اوایل بهار تا اواخر تابستان در مزارع خربزه و هندوانه یافت می‌شود و بیشتر به خانواده ی کدوئیان شامل خیار، خربزه و هندوانه تمایل دارد.

لارو آن نیز فقط از کدوئیان تغذیه می کند و باعث سوراخ سوراخ شدن برگ گیاه می گردد. اگر بوته‌ها کوچک باشند به راحتی با حمله ی لاروها از بین می روند اما بوته های مسن مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند و آفت بیشتر از گلها و جوانه ها تغذیه می کند.

مهم ترین خسارت عروسک خربزه، حمله ی لاروها به ریشه است که بوته ها را می خشکاند و باعث پوسیدگی آنها می شود. با حمله ی لاروها به ریشه و زخمی کردن آنها، زمینه برای ورود باکتری ها و قارچ ها فراهم می شود، در نتیجه بوته سریعتر از بین می رود.

جمعیت این آفت در شرایط آب و هوایی معتدل و هم چنین گرم افزایش می یابد. روش های کنترل آن به دو روش زراعی از طریق بیشتر کردن فواصل آبیاری و کشت به روش جوی و پشته و روش شیمیایی از طریق استفاده از سموم فسفره امکان پذیر است. 

بیمارگر گیاهی فوزاریوم

بیمارگر گیاهی فوزاریوم

از جمله قارچ های مهم بیماری زای گیاهی، در روی گیاهان زراعی و باغبانی ایران، فوزاریوم است. گونه های مختلف این جنس در اغلب گیاهان، از جمله زراعی، باغی، علوفه ای، زینتی و جنگلی بیماری ایجاد می کنند‌.

✔️بیماری پوسیدگی‌ طوقه و‌ سوختگی خوشه گندم، پوسیدگی ساقه ذرت، انسداد آوندی و پژمردگی در گیاهان مختلف، پوسیدگی ریشه، شانکر لکه برگی در بسیاری از گیاهان، پوسیدگی انباری و پوسیدگی های بعد از برداشت، نمونه هایی از بیماری های ایجاد شده توسط این قارچ است.
✔️علی رقم خاکزی بودن این قارچ، بعضی از گونه های آن به صورت هوازی فعالیت می کنند و برخی از گونه ها از طریق بذور گیاهان آلوده، قدرت انتقال پیدا می‌کنند.

پوسیدگی پیتیومی هویج

پوسیدگی پیتیومی هویج

عامل پوسیدگی پیتیومی هویج یک قارچ خاکزاد است که بیشتر در خاکهای سرد و اسیدی رشد می کند. سرما، رطوبت بالا و بارندگی های شدید عوامل گسترش این بیماری محسوب می‌شوند. هم چنین خاکهای آلی و سنگین، رشد و گسترش قارچ را افزایش می دهند. 

 اغلب به صورت لکه های بیضی شکل سرتاسر ریشه ی هویج را فرا می گیرد. قطر این حفره ها و لکه ها ابعاد مختلفی دارد و در شرایط پیشرفت بیماری قطر آنها بیشتر می‌شود.حفره های ایجاد شده باعث بروز بیماری‌های باکتریایی و قارچی ثانویه می شوند.

علائم این بیماری در اواخر فصل رشد و در زمان برداشت بیشتر قابل مشاهده هستند. لکه ها در ابتدا کوچک ، رنگ پریده و به شکل فرو رفته هستند اما به مرور زمان با بلوغ ریشه، حفره ها بزرگتر شده و توسعه می یابند. 

روش های کنترل :

_ جلوگیری از مصرف زیاد کود

_ کشت در خاک های سبک

_ استفاده از ارقام مقاوم 

_ افزودن کلسیم به خاک قبل از کشت 

_ استفاده از قارچکش در ابتدای فصل رشد

تاثیرات سرمای بهاره بر گردو

تاثیرات سرمای بهاره بر گردو

گردو از جمله محصولات باغی است که نسبت به سرمای دیررس بهاره حساس می باشد. 

ارقام زود برگده بیشتر در معرض خطر سرمای دیررس بهاره و خسارت ناشی از آن قرار می گیرند. 
یکی ازمهمترین صفات در اصلاح گردو، دستیابی به ارقامی است که برگ های آن ها در بهار دیرتر باز شوند. اختلاف در برگدهی ارقام و ژنوتیپها قابل توجه بوده و ژنوتیپ هایی مانند Z53 و Serr زود برگده، و فرانکت و روند-د-مونتیگناک، از دیربرگده ترین ارقام بررسی شده در کشور میباشند.
در دهه 1380، سرمازدگی بهاره تقریبا باعث از بین رفتن بیش از 70 درصد محصول در ارقام زودبرگده گردیده در حالیکه در ارقام دیربرگده این مقدار کمتر از 20 درصد بوده است.
حساسیت به سرما با پیشرفت مراحل رشدی درخت افزایش می یابد. ارقام زود برگده علاوه بر سرما، بیشتر در معرض بیماری هایی همانند بلایت در گردو باشند.

کپک خاکستری گوجه فرنگی

گونه های قارچ آسکومیکوتا‌، از مهمترین بیمارگرهای گیاهان گلخانه ای، سبزی و صیفی، گیاهان زینتی و محصولات زراعی، در مرحله قبل و بعد از برداشت است.

بیماری کپک خاکستری می تواند تمام اندام های هوایی گوجه فرنگی (ساقه، برگ، گل و میوه) را آلوده کند.
این قارچ معمولا از طریق زخم های روی ساقه یا محل افتادن برگ ها وارد بافت های گیاهی می شود و باعث ایجاد شانکر روی ساقه می گردد که این شانکر ها می توانند به صورت حلقه ای ساقه را احاطه کنند و باعث پژمردگی کامل گیاه در قسمت های بالایی شوند.
این قارچ می تواند از طریق گلبرگ های آلوده، به داخل کاسبرگ ها و میوه وارد شود. پیدایش هاله های دایره ای شکل روی میوه، یکی از علائم این بیماری است. 
علائم روی برگ ها، به صورت لکه های کوچک زرد تا قهوه ای دیده می شود. سپس لکه ها خاکستری تا قهوه ای شده و به سمت دمبرگ گسترش می یابد. 
زخم های روی ساقه تیره آفتاب سوخته می شود و یک حاشیه مشخص دارند. روی این زخم ها در شرایط خنک و مرطوب، توده های کپک کرکی خاکستری ایجاد می شود.

آفت مشترک چغاله بادام و هلو

آفت مشترک چغاله بادام و هلو

میوه هلو از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا کشت آن، به علت زودباردهی، در باغ های جدید الاحداث بادام مرسوم بوده و در فاصله بین ردیف های بادام کشت می شود، تا قبل از رسیدن درختان بادام به باردهی اقتصادی از میوه آن استفاده شود. 

آفت سرشاخه خوار هلو با داشتن رژیم دو‌گانه خواری، علاوه بر خشاکانیدن شاخه ها و جوانه های نورسته، به میوه درختان میزبان از جمله ارقام مختلاف بادام و هلو در مرحله چغاله نیز خسارت وارد کرده و سبب ریزش بخشی از میوه های نارس می شود. 
سرشاخه خوار هلو ازآفات مهم درختان میوه هسته دار به خصوص هلو، زردآلو، بادام، آلو و گوجه در ایران می‌ باشد و در دماوند روی درختان قیسی دو نسل در سال داشته و خسارت آن به این میوه شدید است. همچنین خسارت آن روی سیب، خرمالو، زالزالک و ازگیل نیز گزارش شده است.
تغذیه از سطح میوه ها، سبب نفوذ قارچ های بیمارگر و دیگر میکروارگانیسم ها به مغز بادام و پوسیدگی آن می شود.
لارو سرشاخه خوارهلو، با نفوذ به داخل میوه در مرحله رسیدن و تغذیه از سطح میوه این درختان است.

کنترل راب سبزیجات

تحقیقات انجام شده درباره سموم راب کش در ایران، سـموم متالدئیـد، متیوکارب و کارباریل را موثر در کنترل راب و جز فهرست سموم مجاز کشور قرار داده اند.

✔️بعد از آن، به کارگیری نوار دورکننده مسی، بـه عنوان روش جدید کنترل غیرشیمیایی در قالب طرح تحقیقاتی انجـام و ثبـت گردیده است.
✔️اخیراً یک کارخانه خارجی، اقدام به ساخت طعمه فسفات آهن با نام تجارتی ferramol (فرامول) کرده است که دارای کارایی بیش از 70 درصد است و می تواند با روش های متداول شیمیایی رقابت نماید و همچنین در سال های اخیر در داخل نیز اقدام بـه ساخت مشابه خارجی این طعمه با نام تجارتی فریکول شده است.

خسارت راب کاهو

سطح مزارع کاهوی استان های مازندران و تهران در حدود 30 هزار هکتار بود که قطب اصلی تولید این محصول در کشور است. 

✔️خسارت گونه های راب، روی کاهو، به علت داشتن شرایط اقلیمی مساعد‌ (حرارت معتدل و رطوبت نسبی بالا)، در خزانه و مزارع، هم از نظر کمی (به صورت تغذیه از قسمت های مختلف بوته کاهو) و هم از نظر کیفی (ایجاد خوردگی) بسـیار زیـاد می باشد.
این گونه با تغذیه از برگ، ساقه، ریشه و بذور انواع سبزیجات برگی باعث از بین رفتن آنها می گردد و در بسیاری از کشورها به عنوان آفت درجه اول روی سبزیجات گزارش شـده است.
❌بیشترین خسارت این آفت، در ماه های آبان، فروردین و اردیبهشت و در واقع در فصل پاییز ‌و بهار است.