خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

فیلم: آفات و بیماری های خیار گلخانه ای

  • ۶۷۷
فیلم: آفات و بیماری های خیار گلخانه ای

معرفی محصول:

مهمترین آفات خیار شته، تریپس، کنه، مگس سفید و مینوز هستند. کنه ها هوای  گرم و خشک را دوست دارند. علائم صدمه کنه با نقاط قهوه ای تا سیاه روی برگ و سپس برگ ها نقره ای و گرد آلود و تار عنکبوتی دیده می شوند و در نهایت برگ ها زرد و خشک می شوند.

علائم سفیدک داخلی در گیاهان مختلف

  • ۳۶۱

بیماری گموز مرکبات در جهرم

  • ۹۷۵

در زیر تصویر یک درخت دارای بیماری گموز را در یکی از باغات شهرستان جهرم (واقع در استان فارس) مشاهده می کنید: