• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

گل آغازی در گیلاس

گل آغازی در گیلاس

مشخص نمودن زمان گل آغازی، شروع دوران رکودو پایان آن به دلیل تاثیرات بسیار زیادی که در عملیات مدیریت باغ می تواند داشته باشد در باغبانی بسیار پر اهمیت می باشد.

گل آغازی در درختان گیلاس، پس از شکوفه دهی و در اواخر بهار تا اوایل تابستان اتفاق می افتد. به طور کلی می توان گفت که گل آغازی، به وسیله عوامل داخلی گیاه که تعادل در جذب و هورمون های داخلی می باشد، کنترل می شود. 
عملیات مدیریت باغ، می تواند تعداد گل و زمان انگیزش جوانه های گل را تحت تاثیر قرار دهد. به طور مثال، یک درخت با قدرت رشدی کم می تواند گل های فراوانی به بار‌ بیاورد، ولی عواملی مانند هرس شدید، گل آغازی و تعداد شکوفه های گل را به شدت کاهش می دهد.
آبیاری زیاد که باعث طولانی شدن رشد جوانه های رویشی می شود، می تواند باعث تاخیر در زمان گل آغازی شود. 
پایه ها، جدا از تاثیر آنها بر قدرت رشد، می توانند زمان باز شدن گل و همچنین تعداد گل و در نتیجه تعداد جوانه های انگیزش یافته را تحت تاثیر قرار دهند. 

مواد شیمیائی تنظیم کننده رشد نیز میتواند بر روی گل آغازی موثر باشند. پس به این نکات‌‌ دقت کنید.

سرشاخه کاری درختان گردو

سرشاخه کاری درختان گردو

سرشاخه کاری، پیوندی است که در زمین اصلی و روی درختان چند ساله ی موجود از قبل، به عنوان پایه، با هدف تعـویض رقم قبلی، با یک رقـم مطلـوب جدیـدی و یا اهداف خاص صورت می گیرد. 

✔️این روش از دیرباز تا بـه حال در بسـیاری از درختان میوه همانند سیب، انگور، مرکبات، پسته و درختان هسته دار مرسوم بوده است.
✔️برای سرشاخه کاری گردو، روش های مختلفی در منابع اشـاره شده است کـه شامل پیوند تـاجی و اسکنه ای روی شاخه های اصلی و تنه در اول بهار، پیونـد جوانـه وصـله ای و قاشی و حتی پیوند زبانـه ای روی شاخه های جوان روییده پـس از سـربرداری شـدید شـاخه های اصلی درخت موسوم بـه سـر جوانه کاری و یا روی پـاجوش یـا نـرک ها پـس از حـذف تنـه درختـان بـزرگ می باشند.

کوددهی زمستانه با کود آلی حیوانی

کودهای ارگانیک دامی اعم از کود پوسیده دامی گاوی و گوسفندی، اطراف ریشه درخت را گرم نگه‌ می دارد و به این ترتیب مانع از سرمازدگی گیاه در زمستان می شود.

✔️توجه کنید کود دامی مورد استفاده حتما پوسیده باشد چون در غیر این صورت برای دست یابی به نیتروژن با ریشه درخت رقابت می کند و این مساله  به گیاه اسیب میزند.

اطلاعاتی در رابطه با کاهو

کاهو گیاهی ست یکساله، که از حوالی اروپای ساحلی یا آسیای مرکزی به نقاط دیگر جهان منتقل شده است. گروهی از محققین نیز معتقدند منشا آن هندوستان بوده است.

کاهو دارای ویتامین آ، ب، ث و مواد دیگری مانند ید، آهن، فسفر، منیزیم، روی، منگنز و مس است.
✔️کشت کاهو با دو هدف استخراج روغـن از بذر آن و مصرف تازه خوری صورت میگیرد.
✔️کاهو به دو گروه بزرگ تقسیم می گردد:
1️⃣کاهو پـیچ کلمی (واریته کاپیتاتا) که بیشتر در شرایط گلخانه و به صورت کشت های هیدروپونیک و یا کشت های خاکی گلخانه ای تولید می گردد.
2️⃣گروه دوم کاهوهای پهن برگ می باشند که شامل کاهو برگ (واریته کریسپا) و کاهو پیچ معمولی (واریته لونگیفولیا) است که در فضای باز کشت می شود.

نیازهای درخت کیوی

نیازهای درخت کیوی

کیوی درختی پرتوقع است که باید در خاکی کشت شود که به خوبی مواد مورد نیاز آن را تامین کند.

✔️این گیاه به خوبی مواد غذایی خاک را جـذب می کند و چنانچه کمبود مواد غذایی به وجود آید، زود علائم کمبود را نشان می دهد، در صورتی که در سایر گیاهان علائم
کمبود سریع ظاهر نمی شود.
✔️در واقع یکی از مهمترین فاکتورهایی که در کمیت و کیفیت کیوی مؤثر می باشد، کوددهی است. در بسیاری از مطالعات اشاره شده که کیفیت میوه در زمان برداشت و نیز طی دوران ذخیره سازی، به وضعیت میوه کیوی از لحاظ عناصر غذایی بستگی دارد. بنابراین، باغداران از کودهای آلی و شیمیایی در باغ های خـود برای رسیدن بـه عملکرد بـالاتر استفاده می کنند. 
✔️کاربرد عناصر غذایی معمـولاً منجر به افزایش عملکرد خواهد شد، اگرچه کاربرد مقادیر زیاد و یا نامتعادل عناصر غذایی، اثرات سو خود را به همراه خواهد داشت. در مطالعاتی که در گذشته انجام گردیده، نشان داده شده که عملکرد میوه، تحت تأثیر مقدار کود نیتروژن و پتاسیم به کار برده می باشد.
✔️درختان کیوی سالانه به حدود 150کیلوگرم نیتروژن و 165 کیلوگرم پتاسیم در هکتار نیاز دارند. علاوه براین، در چندین مطالعه عنوان شده است که مقدار عناصر معدنی در درختان میوه، از جمله کیوی تحت تـاثیر نوع کود، مقدار کود و روش کوددهی می‌باشد.

اثر سرما بر درختان بادام

اثر سرما بر درختان بادام

عامل غیربیولوژیک آسیب زننده به درختان بادام، سرمای دیررس بهاره است که در بسیاری از سال ها موجب نابودی صددرصد محصول شده و خسارات جبران ناپذیری به جامعه کشاورزان وارد کرده است.

✔️مطابق بررسی های به عمل آمده، چنین سرماهایی که متأثر از دمای زمستان است، از نیمه اسفندماه تا اوایل خردادماه با وابستگی مستقیم از میانگین دمای روزانه تکرار می شود و بسته به مرحله ی رشدی گیاه، شدت سرما، و زمان ماندگاری سرما موجب خسارت می شود.
✔️به طوریکه در مرحله خواب زمستانی دمای ۲۴- درجه سانتیگراد را تحمل می کنند و با باز شدن شکوفه ها میزان تحمل گیاه تا ۴/۵- درجه، به شرط ماندگاری کمتر از ۳۰ دقیقه است. 
❌حساسترین مرحله، زمان تلقیح گل ها و ایجاد میوه است که آستانه در این زمان فقط تا ۲- درجه سانتی گراد است.
✔️با تعیین مراحل فنولوژی هر منطقه و دانستن نیاز حرارتی هر گیاه کل دورۀ رشد گیاه، می توان بسیاری از مسائل به زراعی از جمله تاریخ کاشت مناسب، آبیاری به موقع، زمان مناسب برداشت، زمان مناسب مبارزه با آفات و بیماری ها، و انتخاب ارقام مناسب در بهترین زمان ممکن، انجام و بیشترین تولید را از محصول زراعی داشت.

بازدید از باغ گراش؛ آنتراکنوز مرکبات

بازدید از باغ گراش؛ آنتراکنوز مرکبات

عامل بیماری آنتراکنوز مرکبات، قارچ Colletotrichum gloeosporioides می باشد. در اثر این بیماری برگها ابتدا زرد و سپس خشک می شوند و در نهایت می ریزند.

بازدید از باغ باروس؛ گموز و سرخشکیدگی مرکبات

بازدید از باغ باروس؛ گموز و سرخشکیدگی مرکبات

عامل بیماری سرخشکیدگی مرکبات قارچ Nattrassia mangiferae نام دارد. عامل بیماری در مرحله اولیه که اواسط بهار می باشد، باعث پژمردگی و زوال در شاخه های انتهایی درخت می شود که این حالت با گرمتر شدن هوا شدت پیدا می کند.

بازدید از باغ موردک؛ سنگینی آب و خاک و شپشک سخت جان

بازدید از باغ موردک؛ سنگینی آب و خاک و شپشک سخت جان

در بازدید از باغ آقای سلیمانی واقع در منطقه موردک شهرستان جهرم، به تاریخ نهم آذرماه هزار و چهارصد و یک، با مسائل و مشکلاتی برخورد داشتیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

بازدید از باغ سیمکان؛ گلدهی درختان در فصل پاییز

بازدید از باغ سیمکان؛ گلدهی درختان در فصل پاییز

گلدهی درختان مرکبات در فصل پاییز مساله ای است که در چند سال اخیر بیش از پیش مشاهده میشود. بسیاری از کارشناسان علت اصلی این موضوع را تغییر اقلیم و شرایط آب و هوایی نسبت به گذشته می دانند.

بازدید از باغ حیدرآباد؛ طغیان آفات مینوز و اثرات شوری آب

بازدید از باغ حیدرآباد؛ طغیان آفات مینوز و اثرات شوری آب

در بازدید از باغ آقای اسماعیلی واقع در منطقه حیدرآباد شهرستان جهرم، به تاریخ هفتم آذرماه هزار و چهارصد و یک، با مسائل و مشکلاتی برخورد داشتیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

بازدید از باغ محمدآباد؛ وجود آفات، عارضه زوال و کمبود عناصر

بازدید از باغ محمدآباد؛ وجود آفات، عارضه زوال و کمبود عناصر

در بازدید از باغ آقای رحمانیان واقع در منطقه محمدآباد شهرستان جهرم، به تاریخ ششم آذرماه هزار و چهارصد و یک، با مسائل و مشکلاتی برخورد داشتیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

بازدید از باغ دشت دال؛ آفتاب سوختگی شدید درختان مرکبات

بازدید از باغ دشت دال؛ آفتاب سوختگی شدید درختان مرکبات

آفتاب سوختگی درختان مرکبات - استان فارس - جهرم