• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

ضمانت نامه خرید

آسودگی خاطر و رضایت مندی مشتریان همواره از اولویت های فروشگاه باغبان بوده و در این راستا میکوشد تا هر سفارش در شرایط مطلوب و مورد انتظار به دست مشتری برسد. با وجود این ممکن است مشتریان محترم پس از خرید، با مسایلی روبرو شوند که چنین مواردی در چارچوب خدمات پس از فروش در نظر گرفته شده است.

استفاده از ضمانت چه شرایطی دارد؟

اگر کالای خریداری شده از نظر فیزیکی ایراد داشته باشد: اشکال یا ایراد محصول از نظر فیزیکی (شکستگی جلد، پارگی بسته و ...) باید حداکثر طی 24 ساعت کاری پس از دریافت کالا به خدمات کشاورزی باغبان از طریق تلفن اطلاع داده شود. در صورتی که اشکال توسط اداره پست یا باربری ها ایجاد نشده باشد، باغبان نسبت به تعویض آن اقدام خواهد نمود.

اگر کالای خریداری شده از نظر مشخصات، عنوان یا شرکت با اطلاعات وب سایت مغایرت داشته باشد: وجود مغایرت، باید حداکثر طی 24 ساعت کاری پس از دریافت کالا، به خدمات کشاورزی باغبان از طریق تلفن یا مراجعه حضوری اطلاع داده شود. در صورت اثبات، فروشگاه باغبان در اسرع وقت نسبت به تعویض آن اقدام خواهد نمود.

ابزار وبمستر