آهن سیتروفر 148

کود

دارای اورتو - اورتو چهار و هشت درصد، مناسب جهت خاکهای آهکی، 100 درصد محلول در آب، قابل استفاده درکلیه سیستم های آبیاری، متناسب با PH های متفاوت بین 2 الی 11، دارای ماندگاری زیاد.

میزان مصرف:

مرکبات: بستگی به سن درخت، بین 10 الی 100 گرم.

درختان میوه: بین 10 الی 80 گرم.

انگور: بین 5 الی 10 کیلو در هکتار.

زمان مصرف:

باتوجه به فصل و تشخیص کارشناس

تعداد بازدید: ۵۵۳

همکاران