اسید هیومیک ویگورال مول

کود

مکمل کودهای حیوانی، افزایش دهنده مواد آلی و فعالیتهای میکروارگانیزمهای موجود در خاک. این محصول کاملا"ارگانیک بوده و اسید هیومیک موجود در آن از منابع آلی که در فرآیند تخمیر بدست آمده تهیه شده است. ویگورال مول علاوه بر اسید هیومیک، دارای اسید فولویک، اسیدآمینه، ازت آلی و پتاس می باشد. ترکیب ویگورال مول با کودهای آهن باعث افزایش جذب آهن می گردد.

میزان مصرف:

مرکبات و سایر درختان میوه: بستگی به سن درخت به میزان 50 الی 200 سی سی استفاده می گردد.

محصولات زراعی: بین 10 الی 25 لیتر در هکتار مصرف می گردد.

انگور: بستگی به سن درخت به میزان 15 الی 30 لیتر در هکتار مصرف می گردد.

زمان مصرف:

باتوجه به فصل و تشخیص کارشناس

تعداد بازدید: ۹۷۴

همکاران