کارت آبی چسب دار

ابزار

موارد کاربرد 

از کارتهای رنگی چسبدار برای تشخیص حضور، ردیابی و پایش آفت، مبارزه به روش شکار انبوه بدون استفاده از جلب کننده ها و گاهی همراه با فرمونها و سایر جلب کننده ها استفاده می شود. استفاده از تله های چسبنده آسانترین و ارزانترین روش در پیش آگاهی و مبارزه با افات می باشد. تله های چسبنده معمولا  در دو رنگ زرد و آبی  عرضه شده است. حشرات به طول موجهای انعکاسی بین 300 تا 650 نانومتر جلب شده و به آنها می چسبند و با روش مکانیکی می توان نسبت به شکار انبوه آفات در گلخانه ها و باغات اقدام کرد.

از کارت های آبی جهت کنترل تریپس ها استفاده می شود. محل نصب کارت آبی نزدیک به تاج گیاه و در فاصله بین تنه و سرشاخه ها می باشد که همراه با رشد گیاه بالا کشیده می شود. جهت رد یابی آفت 1 عدد کارت در هر 200 متربع توصیه شده است و جهت شکار انبوه در  مناطق آلوده با تراکم پایین جمعیت آفت 1 عدد کارت در 20 مترمربع و در مناطق خیلی آلوده 1 عدد کارت در هر 2 متر مربع توصیه شده است.تعداد بازدید: ۱۶۳۸

همکاران