کارت زرد چسب دار

ابزار

موارد کاربرد 

از کارتهای رنگی چسبدار برای تشخیص حضور، ردیابی و پایش آفت، مبارزه به روش شکار انبوه بدون استفاده از جلب کننده ها و گاهی همراه با فرمونها و سایر جلب کننده ها استفاده می شود. استفاده از تله های چسبنده آسانترین و ارزانترین روش در پیش آگاهی و مبارزه با افات می باشد. تله های چسبنده معمولا  در دو رنگ زرد و آبی  عرضه شده است. حشرات به طول موجهای انعکاسی بین 300 تا 650 نانومتر جلب شده و به آنها می چسبند و با روش مکانیکی می توان نسبت به شکار انبوه آفات در گلخانه ها و باغات اقدام کرد. از کارتهای زرد چسبدار برای شکار آفاتی نظیر شته های بالدار، سفید بالک ها، مگس های میوه (شامل مگس مدیترانه ای، مگس گیلاس و مگس زیتون، مگس های مینوز، پسیل ها و زنجرکها) استفاده می شود.

در باغ مرکبات: در صورتی که هدف ردیابی آفت باشد، کارت زرد را در هر هکتار به تعداد حداقل 3 عدد نصب نمایید. اگر هدف شکار انبوه باشد، لازم است برای هر حداقل درخت یک کارت زرد استفاده شود .

در گلخانه ها: اگر هدف پایش آفت باشد، تعداد 1 عدد کارت در هر 200 متر مربع توصیه می شود. برای مبارزه به روش شکار انبوه لازم است تعداد  1 عدد کارت در 20 متربع در گلخانه نصب شود.

در باغ خرما :برای ردیابی و مبارزه با زنجره خرما

در باغ پسته: برای شکار حشرات کامل پسیل (شیره خشک)، لازم است در ابتدای فصل و قبل از شروع تخم ریزی پسیل، با نصب حداقل یک عدد کارت برای هر درخت در محل تاج درخت جمعیت انتقالی آفت را کاهش داد.

منبع عکس: گلستان علی

تعداد بازدید: ۶۰۵۶

همکاران