• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

اثر پاشش علف کش روی برگ درختان

  • ۵۱
اثر پاشش علف کش روی برگ درختان

🌱یکی از آسان ترین روش ها برای از بین بردن علف های هرز باغات، استفاده از علف کش هاست.

✅در هنگام سم پاشی، باید دقت لازم صورت گیرد که سموم علف کش روی برگ درختان پاشیده نشود. زیرا باعث سوختگی برگ و برخی علائم همانند تصویر فوق میگردد.