• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

خواص میخک

  • ۳۷
خواص میخک

✅اسانس برای رفع دندان درد و گوش درد، به صورت استعمال خارجی مصرف می شود. 

✔️دم کرده میخک تقویت کننده حافظه بوده و نیز حالت تهوع و استفراغ را از بین می برد. 

✔️به عنوان ادویه طعم دهنده غذا است.


🌱نحوه تکثیر گیاه: کشت بذر