• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مبارزه با شپشک ستاره ای انجیر

  • ۴۶
مبارزه با شپشک ستاره ای انجیر

1️⃣مبارزه زراعی

✔️هرس زمستانه درختان برای ایجاد تهویه و نورگیری بیشتر

✔️هرس شاخه های شدیدا آلوده و سوزاندن آن ها

✔️رعایت بهداشت باغ و جمع آوری و حذف برگ ها و میوه های آلوده


2️⃣مبارزه شیمیایی

✔️استفاده از روغن ولک 2/5 درصد و سم دورسبان 1/5 در هزار و یا استامی پراید در آبان یا اسفند

✔️عدم استفاده از سموم حشره کش و سموم دو منظوره مانند آبامکتین در فصل رشد جهت جلوگیری از ازبین رفتن دشمنان طبیعی

✔️رعایت تناوب در سم پاشی