• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

شمعدانی عطری

  • ۲۸
شمعدانی عطری

🌱گیاهی است علفی، چند ساله، با برگ های معطر و دارای اسانس، پوشیده از کرک.


✔️گل ها معطر به رنگ بنفش، قرمز و صورتی است.


✅عطر و بوی این گل در کاهش افسردگی (رایحه درمانی) موثر است. همچنین عطر آن باعث دفع حشرات در منزل میگردد.


🌱روش تکثیر آن قلمه ساقه است.