• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

خواص مریم گلی دارویی

  • ۱۱۳
خواص مریم گلی دارویی

✔️مدر، 

✔️حامل انعقاد خون، 

✔️در مداوای برخی از بیماری ها مربوط حلق و حنجره و برای شستشوی دهان 

✔️خاصیت ضد باکتری، 

❌مصرف زیاد گیاه مناسب نیست و تاثیر نامطلوبی در ضربان قلب خواهد داشت.