• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

نکاتی در برداشت میوه انار

  • ۱۱۴
نکاتی در برداشت میوه انار

نکته قابل توجه در برداشت انار، بویژه اگر قصد انبارکردن یا صادرات آن را داریم، این است که در مراحل مختلف برداشت و یا حمل و نقل، به هیچ وجه نباید به میوه انار ضربه وارد گردد.

✔️میوه هایی که احیانا می افتند و به آنها ضربه وارد میشود را باید جدا نموده و بلافاصله به مصرف برسد و یا برای رب یا اناردان استفاده گردد.

با توجه به عدم یکنواختی ارقام مختلف انار، از نظر تاریخ رسیدن، توصیه میشود از تنوع زیاد ارقام در یک باغ پرهیز گردد تا هزینه های برداشت زیاد نشود. به علاوه بعضی از باغداران انارهای درشت و صادراتی حاصل از گل اول را زودتر برداشت کرده و به بازار عرضه و باقیمانده انارها را در آخر فصل برداشت میکنند ✔️ که به نظر میرسد روش خوبی است.✔️

اما اکثر باغداران تمام میوه باغ را بطور همزمان در آخر فصل برداشت میکنند.