• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

نحوه خسارت زنی مگس سرکه

  • ۲۵۹
نحوه خسارت زنی مگس سرکه

لاروهای این آفت با تغذیه از میوه های رسیده روی درخت و یا صدمه دیده در محوطه باغ خسارت می زنند.

این آفت از روی میوه های رسیده بیش از 73 میزبان گیاهی گزارش شده است که عمده آنها میوه های مناطق گرمسیری وآفریقائی می باشند که از مهم ترین آنها می توان به انجیر، پرتقال، هلو، گلابی، انبه، انار، خرما و کیوی اشاره نمود. 

بر روی درختان انجیر تا 50% خسارت ایجاد نموده است.

شرایط مناسب جهت خسارت زائی آفت: 

آبیاری و رطوبت بالا در باغ، عدم تهویه مناسب در باغ و سایه