• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

میزبان های کرم قوزه پنبه

  • ۱۰۵
میزبان های کرم قوزه پنبه

کرم قوزه پنبه یکی از آفات مهم پنبه، توتون، گوجه فرنگی، یونجه، خشخاش، کنف، شبدر، ذرت، نخود،کنجد، بادمجان، سویا، لوبیا، ذرت خوشه ای، کدو و شاهدانه می باشد . بسیار پلی فاژ بوده و در دنیا بیش از۷۰ گونه گیاه میزبان برای آن گزارش شده است.

خسارت توسط لاروهای این آفت ایجاد می شود که از برگ های جوان، قوزه (کرم قوزه پنبه، کرم قوزه گلرنگ)، بلال، میوه(میوه گوجه فرنگی)، غلاف بذر(کرم پیله خوار نخود) گیاهان میزبان خود تغذیه میکند.