• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

موارد درج شده بر روی آفت کش ها

  • ۸۳
موارد درج شده بر روی آفت کش ها

موارد درج شده بر روی برچسب های آفت کش ها:


✔️نام عمومی آفت کش، نام تجاری و فرمولاسیون آفت کش 

✔️نام شیمیایی آفت کش

✔️نوع آفت کش و نحوه جذب 

✔️میزان ماده مؤثره 

✔️درجه خطر ماده موثره 

✔️میزان سمیت خوراکی برای موش صحرائی 

✔️موارد مصرف و میزان مصرف 

✔️مدیریت کاربرد آفت کش 

✔️طریقه مصرف آفت کش

✔️حداقل زمانی فاصله برداشت (دوره کارنس) 

✔️سمیت برای محیط زیست 

✔️احتیاطات لازم 

✔️علائم مسمومیت، کمک های اولیه، پادزهر 

✔️شرایط نگهداری آفت کش 

✔️درج علائم خطر