• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

شناسایی لارو سوسک شاخک بلند رزاسه

  • ۱۴۵
شناسایی لارو سوسک شاخک بلند رزاسه
✅به طور کلی لارو استوانه ای شکل، به رنگ زرد روشن و فاقد پا، دارای حلقه های برجسته است که چین خوردگی فراوان در سطح بدن وجود دارد. 
✔️رنگ عمومی آنها زرد است. طول لارو در انتهای رشد تا 32 میلی متر می رسد. این حشره دارای 5 سن لاروی است.