• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مناطق مستعد پرورش مرکبات در ایران

  • ۱۳۶
مناطق مستعد پرورش مرکبات در ایران

همانطور که در نقشه مشاهده میکنید، متمرکزترین نواحی، نواحی شمالی و جنوبی و هم چنین غرب کشور است.

✔️استان های گیلان، مازندران و گرگان از شمال، استان های کرمان و سمنان، تقریبا از مرکز، سیستان و بلوچستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، از جنوب و خوزستان و ایلام از غرب، بیشترین میزان تولید و استعداد را در این زمینه دارا می باشند.

✔️میزان تولید هر استان و شهرستان نیز در نقشه مشخص است.