• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

چای کوهی

  • ۱۵۹
چای کوهی
گیاهی علفی، کوتاه، دارای ساقه های کرکدار متعدد به رنگ سبز، گل ها خوشه مانند به رنگ صورتی و ارغوانی و پوشیده از کرک
قسمت مورد استفاده: گل ها
✔️ماده موثره: دارای اسان
✔️طبیعت: گرم و اسا

خواص درمانی و نحوه مصرف: 
✔️دمنوش به عنوان مسکن برای ناراحتی های گوارشی، و آنتی باکتریال است. 
✔️آرامبخش، قاعده آور، مدر 
✔️و متلاشی کننده سنگ مجاری ادراری و صفراوی