خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

مگس های میوه

  • ۳۶۵
مگس های میوه

تذکر مهم: مبارزه بایستی به صورت همگانی و تلفیقی (رعایت بهداشت باغ، مدیریت آب، طعمه مسموم، سمپاشی و ... )باشد تا بهترین تاثیر را داشته باشد.


ابزار وبمستر