• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

زمان مناسب برداشت میوه انار

  • ۱۲۵
زمان مناسب برداشت میوه انار

✅در مورد زمان رسیدن و برداشت انار نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی را عقیده بر این است که باید انار را کامل رسیده برداشت کرد. 

✅زمان رسیدن میوه انار به شرایط اقلیمی منطقه و نوع رقم بستگی دارد. این زمان در شرایط استان یزد از اواخر شهریور آغاز و تا اوایل آبان ماه ادامه می یابد. 

✔️تأخیر در برداشت باعث افت وزن، کاهش شفافیت و مرغوبیت دانه، تغییر رنگ پوست، افزایش درصد آلودگی به کرم گلوگاه، افزایش درصد ترکیدگی و کاهش خاصیت انباری میوه می گردد. 

✔️انارهای نارس نیز از طعم و مزه خوبی برخوردار نبوده و رنگ پوست و دانه به شرایط نرمال و نهایی خود نرسیده است. 

✔️لذا توصیه میشود، زمان رسیدن میوه انار را با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، تجارب گذشتگان و نوع رقم تعیین و در زمان مقرر، اقدام به برداشت محصول گردد.