خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

بهترین راه جلوگیری از سرمازدگی محصولات زراعی

  • ۳۸۴
بهترین راه جلوگیری از سرمازدگی محصولات زراعی

استفاده از ارقام مقاوم به تنش سرمایی درگیاهان زراعی و باغات که سازگار به شرایط هر اقلیم باشد، به همراه رعایت تاریخ مناسب کاشت، برای جلوگیری از تنش احتمالی، دارای اهمیت ویژه ای است.

ابزار وبمستر